Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Podpora ze strany rodiny a přátel může zachránit život

Izolace vede u lidí i u zvířat k osamělosti a depresi, zatímco výsledkem společenských vztahů a pocitu sounáležitosti je pozitivní nálada a lepší duševní a tělesné zdraví. Význam a pozitivní účinky silné společenské opory jsou nezpochybnitelné. V jedné studii se uvádí, že podpora ze strany rodiny a přátel může zachránit i život.

Lékaři sledovali 887 pacientů po infarktu po dobu jednoho roku. Hodnotili úroveň deprese ihned po propuštění pacientů z jednotky intenzivní péče. Kladli jim otázky týkající se opory, jakou pociťovali ze strany rodiny, přátel nebo jiné, pro ně důležité osoby.

Hned po srdečním infarktu dostala třetina pacientů mírnou nebo střední depresi. U pacientů, kteří trpěli depresí, byla více než třikrát vyšší pravděpodobnost, že do roka po infarktu zemřou. Vliv deprese na přežití se měnil v závislosti na vnímané společenské podpoře.

Pravděpodobnost úmrtí byla nejvyšší u těch depresivních pacientů, kteří cítili nedostatek podpory od přátel, příbuzných a jim blízkých lidí. Naopak, ti, kteří vnímali ze strany přátel a rodiny maximální podporu, byli na tom stejně jako pacienti bez deprese. U pacientů, kteří cítili podporu, se zároveň příznaky deprese zmírnily.

Další výzkum ukázal, že existuje ještě cosi důležitějšího než je společenská opora. V rámci tohoto zkoumání byl jednatřiceti pacientům s velkou depresí a 379 studentům vysoké školy v Ann Arbore (Michigan) zaslán dotazník. Otázky si všímaly témat jako: vědomí sounáležitosti, rozsah okruhu přátel, množství společenských aktivit, pocity neporozumění a osamělosti. Výzkum ukázal, že pocit sounáležitosti ze všech společenských faktorů nejlépe předpovídal, jaké příznaky deprese bude osoba prožívat. Výsledek překvapivě potvrdil, že množství přátel a bohatý společenský život nemusí nevyhnutelně znamenat prožívání pocitu sounáležitosti.

Lidem, kteří nemají blízké příbuzné, rodinu či důvěrné přátele, doporučuji, aby se zapojili do některého z církevních nebo sociálních společenství či do projektů, které se shodují s jejich vlastními cíli. Často zde naváží blízké vztahy a s vědomím, že mají společný cíl, pocítí užitečnost a sounáležitost.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 3142
Datum: 23. 10. 2009