Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

U dětí, které zažily rozvod, je o 39 % vyšší riziko duševních a zdravotních problémů, zvyšuje se i míra kriminality

Chudoba a stres. V USA je téměř polovina dětí černých svobodných rodičů v bídě, na rozdíl od pětiny dětí černých rodin s oběma rodiči; pro bíle je rozdíl stejně velký, ale podíly jsou menší. Nedostatek peněz, času a pozornosti věnované rodiči dětem zvyšuje úroveň nemocnosti a stresu chudých dětí (McLanahan & Sandefur, 1994).
|
Typ článku: Studie

Nedávná studie zjistila, že tyto rozdíly v míře chudoby nejsou způsobeny rasou, ale stavem manželství a závislostí na majetku (Rector at al., 2001)

Duševní pohoda a vztahy. Duševní pohoda dětí z vysoce konfliktního manželství se může po rozvodu zlepšit, ale většina rozváděných manželství není vysoce konfliktních a takové rozvody mají nejničivější okamžitý vliv na děti (Amato & Booth, 2001). Studie lidí narozených v roce 1958 v UK ukázala, že u dětí, které zažily rozvod, je o 39% vyšší riziko duševních a zdravotních problémů (Cherlin et al., 1998).

Historická 25 let trvající studie 93 dětí z rozvedených manželství v USA ukázala, že okamžité trauma z rozvodu je méně důležité než prvních 10 let života v dospělosti, kdy jsou ve středu zájmu vztahy mezi mužem a ženou (Walerstein, 2000). Dospělé děti z rozvedených rodin jsou 2-3x častěji nakloněny ke konkubinátu, a pokud uzavřou sňatek, jsou daleko náchylnější k rozvodu, speciálně v počátcích svého manželství a čím mladší byly, když se jejich vlastní rodiče rozvedli (Amato & Booth, 1997).

Kriminalita. Dlouhodobá studie mužů od 8 do 32 let v USA ukázala, že rozvod rodičů před 10 rokem věku dítěte je hlavní předznamenání pro delikty v dospívání a pro kriminalitu v dospělosti (Farrington, 1990). V USA v jakékoliv oblasti jakéhokoliv města míra rozvodů předpovídala míru loupeží, bez ohledu na ekonomické a rasové složení (Sampson, 1992).

Zdroj: www.tydenmanzelstvi.cz

Počet přečtení: 3358
Datum: 19. 2. 2009