Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Živý elektromotor

Dobrý den, jmenuji se Escherich. Ne, nesnažte se - stejně mne nenajdete. Vaše oči mne nemohou vidět. Když už to ale bezpodmínečně chcete vědět: Sedím na špičce vašeho nepříliš čistého ukazováčku.
|
Typ článku: Články

Kdyby nás tři sta nastoupilo do řady za sebou, tak teprve by tento řetěz měl délku jednoho milimetru, a vy byste nás neviděli ani jako tenounké vlákénko. Kdyby nás tímto způsobem nastoupilo vedle sebe tisíckrát víc, potom bychom na vršku vašeho prstu zabírali plochu jednoho čtverečního milimetru.

Ve skutečnosti se vůbec nejmenuji Escherich. To bylo jen jméno vědce, který mne poprvé pozoroval pod mikroskopem a popsal. Podle toho mi dali jméno Escherichia coli. Jsem baktérie a moje druhé jméno ukazuje na to, že normálně jsem doma ve vašem střevě.

Nemusíte se za mne ale vůbec stydět. Spolu s milióny dalších bakterií mého druhu přispívám v podstatné míře k vaší výživě a právě k tomu jsem svým Stvořitelem konstruována. Ve vašem střevě rozkládám jinak nezhodnotitelné části vaší potravy tak, že ji střevní stěny ještě mohou přijmout. Snad mi nebudete mít za zlé, že se při tom obsloužím i sama. Užitek, který z nás máte, to dalece převyšuje. Tak vám např. při normální hustotě výskytu nabízíme dobrou ochranu proti škodlivým a nemoci působícím mikroorganismům. Škodlivé se vám můžeme stát jen tehdy, když se v nějaké tkáni dostaneme mimo střevo. - Buďte tedy se mnou trochu opatrní a nezanedbávejte nikdy hygienu!

Jsou to podivuhodné a nanejvýš složité věci, které do mne můj Stvořitel vestavěl, takže mohu žít, pohybovat se, živit se a rozmnožovat a nadto vám být ještě velice užitečná. Např. řetězec mé DNA, ve které Stvořitel uložil nezbytné informace, je přibližně tisíckrát delší než já sama. Dovede si představit, jak rafinovaně musí být tato molekula složena, aby se vůbec do mne vešla, a to mlčím o nepředstavitelné hustotě její informace. Věděli jste ostatně, že řetězec mé DNA obsahuje právě tolik písmen jako vaše Bible?

Nechci se zmiňovat o všech svých úžasných jednotlivostech. Bezpodmínečně vám však musím vyprávět o svých šesti rotujících elektromotorech, které nezbytně potřebuji ke svému pohybu.

Jako každý technický elektromotor mají i ty moje stator, rotor a potřebné pouzdro. Osa stojí kolmo na povrch membrány a je zabudována mezi dvěma sousedními membránami buněčné. Vnitřní membrána tvoří nevodivou vrstvu (dielektrikum) kondenzátoru, který je vně nabit kladně a uvnitř záporně. Napětí, které tím vzniká, má hodnotu 0,2 voltu. Pozitivně nabité částice (ionty vodíku) se pohybují motorem zvnějšku dovnitř a pomocí elektrické síly ho pohánějí.

Moje motory mohou ostatně běžet dopředu i dozadu a pomocí stočených bičíků mi dávají rychlost až 200 mikrometrů za vteřinu (= 0,2 mm/s); za vteřinu mohu tedy uplavat vzdálenost 65 délek svého těla (bez započtení bičíků). Kdybyste to chtěli porovnat s tempem plavání u Vás, tak byste se vodou museli řítit rychlostí kolem 400 km/hodinu.

Mnozí z Vás jsou toho mínění, že ke stavbě tohoto geniálního motoru došlo mutacemi a selekcí. Avšak nezapomeňte, že dokud nějaký díl není kompletně hotový, neznamenají všechny ostatní „pokroky" vůbec nic. Rotační motor, který se nemůže otáčet, nepřináší žádnou selekční výhodu.

A ještě o něčem jsem vám nevyprávěla, o mé funkci jako „chemotaxi": Můj Stvořitel mi dal schopnost, abych aktivně plavala na místa s největší koncentrací výživných látek. Kromě toho zpozoruji, když jsem vystavena příliš velkému množství škodlivých látek a mohu se jim vyhnout. K tomu patří nanejvýš rafinovaný navigační systém, který šesti motorům dává nezbytné řídící signály. Rozumějte: Motor bez řídicího systému by mne mohl hnát i tam, kde bych zahynula. Rovněž tak samotný systém navigace - bez motoru - je pro mne bez významu. K čemu mi to je, když vím, kde se potrava nalézá, a nemohu se tam dostat?

K mému navigačnímu systému existuje ve vašem životě paralela. Nejvyšší cíl, který vám Stvořitel dal, je věčný život. Co by vám pomohlo, kdybyste věděli, že u Boha je věčný život, a přitom byste neměli možnost se tam dostat. Můžete se ale radovat z toho, že jako mně dal Stvořitel motor, abych se dostala ke zdroji potravy, tak vám daroval v Ježíši Kristu cestu ke zdroji života. Když v něho věříte, obdržíte skutečně život věčný.

Z knihy Wernera Gitta a K.-H. Vanheidena „Kdyby zvířata uměla mluvit". Vydalo nakladatelství Ethics.

Počet přečtení: 2370
Datum: 20. 4. 2013