Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Analýza životního stylu

Šestadvacetiletá Melissa se právě vrátila ze svatební cesty. V Seattlu ve státě Washington byl krásný letní den a Melissa se musela přemáhat, aby manželovi nezavolala dřív než v jednu hodinu odpoledne.
|
Typ článku: Články

"Haló, Gregu, přijď domů!" řekla mu. - "Copak je? Zeptal se Greg. "Stalo se něco?" - "Ne, nic se nestalo. Je tak krásný den ... " - "A o co jde?" -

"Neměli bychom ho propásnout. Měli bychom jít na procházku." - "Na procházku?" - "Ano." - "Haló, planeta Země volá Melissu. Právě jsem nastoupil do tohoto zaměstnání. Je jedna hodina odpoledne. Nemůžu si vzít volno jen proto, že vyšlo slunce!" - "Nechápu, proč by to nešlo. Chci říct, k čemu mi je, že jsem vdaná, když tě vidím méně, než když jsme byli jenom zasnoubeni?"

Co se odehrávalo při tomto rozhovoru? Proč vůbec Melissu napadlo, aby manželovi volala? Proč ji Greg ani nezačal brát vážně?

Melissa byla nejmladší z pěti dětí. Její otec, dražitel, měl malou firmu. Kromě naprosté nutnosti být ve středu večer přítomen na aukci, mohl se svým časem volně disponovat. Když bylo mimořádně hezké počasí - což se v oblasti Seattlu nestává každý den - udělal si odpoledne volno a strávil čas s manželkou a dvěma mladšími dcerami.

Melissa si přinesla do manželství nepsaná pravidla a jedním z těchto pravidel bylo, že manžel si může vzít volno, kdykoli se mu zachce.

Možná si myslíte, že manželé si svá pravidla proberou dřív, než přijdou k oltáři, ale tak je tomu jen zřídka. Většina manželských párů si ani neuvědomuje, že takové soubory pravidel existují - pak se spolu nastěhují do nového domova a rozhodnutí, zda odpadkový koš má být umístěn pod dřezem nebo venku na zápraží, se náhle promění ve Třetí světovou válku.

Když odejdete od oltáře a jakmile si vyčešete zrnka rýže z vlasů, začne na vás dopadat realita. A hádejte, co se stane? Takový je prostě život. Váš manžel začne překračovat pravidla!

Melissa žila ve světě vlastních představ. Předpokládala, že osmadvacetiletý manžel, který měl běžné zaměstnání, bude mít stejnou svobodu jako pětapadesátiletý majitel malé firmy. Musela se naučit, že manželství není totéž co milostné schůzky. Poté, co snoubenci uzavřou manželství, se před jejich dveřmi objeví obrovský náklad nových odpovědností: musí splácet hypotéku, sami si nakupovat zeleninu, sami se starat o domácnost. Aby bezpečně propluli bouří těchto změn, musí si stanovit nová pravidla, která budou odpovídat jejich konkrétní situaci.

A je to ještě složitější, když uvážíme, že domácnost má více než jenom dva členy.

Když se dva lidé vezmou, sloučí se tak nejméně šest lidí - ženich s nevěstou a dva rodiče z obou stran. Jedná-li se o rodiny s dětmi z předchozích manželství, počet může vzrůst až na deset nebo ještě víc, v závislosti na tom, o kolikátý sňatek se jedná. Tyto skupiny nebydlí pod jednou střechou, ale jejich názory a pohledy na život, hodnoty a priority budou usilovat o pozornost - a to i tehdy, když jedna nebo více z těchto osob zemře.

Manželé na sebe berou značné riziko, když přehlížejí vliv, který na ně měly tyto osoby v dětství. Každý člověk si do života a do manželství přináší pravidla a čím více je pravidel, tím je pravděpodobnější, že nic netušící partner některé pravidlo poruší.

Jednoduchý nástroj zvaný analýza životního stylu manželům pomůže, aby si pravidla uvědomili a zhodnotili soubory pravidel, které uznávají. Analýza životního stylu jim pomůže v mnoha oblastech, protože vliv otce na dceru je nejsilnějším činitelem, o němž její pravidla vypovídají. Pokud se dcera nenaučí hodnotit svá pravidla, která přejala od otce - nebo pokud se manžel nenaučí chápat pravidla, která jeho tchán předal své dceři - manželům bude brzy velmi těsno.

Nutnost analýzy životního stylu jsem si začal uvědomovat velice brzy ve svém vlastním manželství.

"To není francouzský klíč, Kevine," peskovala mě manželka. "To je hasák. Potřebuji šestnáctku."

Sandin otec byl velmi zručný. Prvních pět let manželství jsem trávil tím, že jsem se horečně snažil zapamatovat si jména nástrojů, abych věděl, který mám Sande podat. Když je třeba něco opravit, mám obě ruce levé.

Ze začátku to byl problém. Sande však brzy pochopila, že pokud něco nejde opravit lepicí páskou, jsem nepoužitelný.

Ve většině manželství by to žena považovala za "útok". Porušuješ pravidla, chlapče. Manžel by měl umět opravit věci v domácnosti. Ještě dva takové útoky a končíme spolu. Žena přirozeně očekává, že manžel bude v jejím životě fungovat jako důležitý člověk - jako hodný tatínek - a je v šoku z toho, že se tak neděje.

Muži, prosím chápejte, že vaše žena je současně něčí dcerou. Tím se naučila být taková, jaká je. Možná jste se oženil s tatínkovou „malou princeznou". Možná otec vaši ženu rozmazlil a vy si nyní uvědomujete, že má poněkud slabý charakter. Možná má v sobě vtisknutou myšlenku: Můžu manipulovat s mužem a dosáhnu vše, co budu chtít.

Účelem analýzy životního stylu není, abyste získali výmluvu nebo se stali vítězi v hádce, ale abyste pochopili, co skutečně cítíte a proč. Tato analýza vám pomůže pochopit, proč jednáte s opačným pohlavím právě tak, jak jednáte, a může vám poskytnout vhled a pochopení toho, jak jedná váš manželský partner. Když víte, co můžete od svého manželského partnera očekávat, budete potom schopni tato očekávání vyjádřit, přehodnotit nebo je úplně odložit. Nakonec vás nebudou vaše očekávání ovládat.

Většina manželů se potřebuje zaměřit na to, co se děje v jejich manželství. Jinak budou žít s nepřiznanou mírou frustrace a nikdy se nedozví proč. Budou svou nespokojenost skrývat až do chvíle, kdy vybuchne v podobě nevěry, hořké hádky nebo jiném zraňujícím jednání.

Možná svou matku nebo otce nenávidíte. Možná je nesmírně milujete. Možná se cítíte méněcenní, když na ně myslíte. Možná zažíváte spoustu dalších emocí, ale ať se vám to líbí nebo ne, pravdou zůstává, že váš otec a matka na vás měli největší vliv. Ať už jste reagovali láskou nebo vzdorem, byli jste k této reakci ovlivněni svými rodiči. Pokud si neuvědomíte, proč jste reagovali tak, jak jste reagovali, a jak vás vaši rodiče ovlivnili, budou vás ovlivňovat i nadále - v dobrém i ve zlém.

Z knihy Kevina Lemana Na otci záleží. Vydalo nakladatelství Návrat domů.

Počet přečtení: 2613
Datum: 13. 4. 2020