Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Chování rodičů ovlivňuje pozdější volby dětí

V UK mají chudí i bohatí stejnou pravděpodobnost konkubinátu. Ale chudí mají s vyšší pravděpodobností dítě, což zmenšuje pravděpodobnost pozdějšího sňatku (Emisch & Francesconi, 1998). Postoje také ovlivňují volbu mezi konkubinátem a manželstvím. Ženy, které chtějí dělat kariéru, a muži, kteří si cení svůj čas pro zábavu, mají větší sklony ke konkubinátu. (Clarkberg at al., 1995).
|
Typ článku: Studie

Také chování rodičů ovlivňuje volbu. Rodičovské rozvody nebo sklony k nim předurčují větší pravděpodobnost, že děti dají přednost konkubinátu (Axinn & Thornton, 1992; Kiernan, 1999).

Ale jsou rozdíly v chování. Bez závazku a dlouhodobé perspektivy, která s ním souvisí, partneři v konkubinátu mají sklon neriskovat specializaci svých rolí, která je častější v manželství. Dělení a duplikování všech rolí je neefektivní a pomáhá to vysvětlit např. nedostatek času, který zbývá na domácí úkoly dětí.

Zdroj: www.tydenmanzelstvi.cz

Počet přečtení: 2636
Datum: 16. 2. 2009