Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Co pomůže při problémech s prostatou

Prostata je žláza o velikosti a tvaru kiwi. Skrývá se v pánevní oblasti chlapce nebo muže a až do středního či vyššího věku obvykle nečiní žádné potíže.
|
Typ článku: Články

S nástupem puberty způsobí mužské hormony, zvláště dihydrotestosteron, růst prostaty. Začíná se tvořit mírně zásaditá bílá tekutina, v níž žijí a pohybují se spermie před tím, než jsou ejakulovány močovou trubicí. Močová trubice prochází z močového měchýře prostatou do penisu. Nadměrný růst buněk této žlázy s přibývajícím věkem močovou trubici stlačuje. Výsledkem jsou problémy při močení.

Stlačení močové trubice způsobuje nutkání k močení, slabý proud moči, ukapávání a časté močení během dne i noci. Tomuto stavu se říká benigní hyperplazie prostaty (BPH). (Dochází ke zmnožení buněk prostaty, nejedná se však o rakovinu.) Podle odhadů trpí tímto stavem asi 50 % padesátiletých můžů, 60 % mužů před šedesátkou a až 80 % mužů ve věku sedmdesáti let. V osmdesáti letech již skoro každý čtvrtý muž absolvoval nějaký chirurgický zákrok za účelem úlevy od projevů tohoto onemocnění. Když jsou symptomy tak nepříjemné, že narušují běžný život, je potřeba něco udělat.

BPH způsobuje západní strava

Desetiletí nadměrné stimulace prostaty v důsledku nadbytku růstových (jako je IGF-1) a mužských hormonů způsobují nadměrný růst buněk prostaty. Nadměrná konzumace bílkovin ve stravě způsobuje vzestup hladiny IGF-1. To znamená, že hovězí, vepřové, kuřecí i rybí maso včetně sýrů a mléka způsobují stoupání hladiny IGF-1. Pozor si musejí dávat i vegetariáni, protože izolované sójové bílkoviny, například ty, které se nacházejí v sójovém mase a sójových sýrech, velmi silně působí na hladinu IGF-1. Příjem dietních tuků a vlákniny (která se nachází jen v rostlinných potravinách) silně ovlivňuje pohlavní hormony, včetně estrogenu a testosteronu. Nízkotučná strava s vysokým obsahem vlákniny snižuje stimulační účinky mužských hormonů na prostatu. Nízkotučná a na škrobovinách založená strava spolu s každodenním aerobním pohybem navíc vyrovnává veškeré hormonální nerovnováhy a excesy, čímž předchází vzniku BPH.

Studie z nedávné doby, která porovnávala dvě různé populace čínských mužů, zjistila, že výskyt BPH byl skoro dvakrát častější u mužů mongolského původu, kteří konzumovali více masa a mléčných výrobků. Článek zveřejněný v časopise American Journal of Clinical Nutrition zjistil přímou úměru mezi výskytem BPH a vyšším kalorickým příjmem, celkovou spotřebou bílkovin, spotřebou živočišných bílkovin a spotřebou rostlinného tuku. V této studii vědci použili data ze sledování 51 529 mužů (Health Professionals Follow-Up Study). Řecká studie ukázala, že zvýšený příjem másla a margarínu souvisel se zvýšením rizika BPH a naopak zvýšená spotřeba ovoce riziko snižovala.

Léčba BPH stravou

Vzhledem k tomu, že břišní obezita zvětšuje tlak na močový měchýř, ztráta nadváhy může pomoci v úlevě od nepříjemných příznaků. Tomu napomohou dieta a pohyb. Malá studie, jíž se zúčastnilo patnáct mužů, zkoumala účinky podávání doplňků se lněným semínkem (30 g denně) a omezení tuků ve stravě (po dobu šesti měsíců tvořil tuk méně než 20 % kalorií ve stravě). Hladiny cholesterolu a PSA se snížily, neprojevilo se žádné snížení hladiny testosteronu. U třinácti mužů, kteří podstoupili opakovanou biopsii, se ukázalo, že množení buněk prostaty se podstatně snížilo.

Moje vlastní zkušenost s nízkotučnou stravou obsahující hodně vlákniny při léčbě pacientů s BPH jsou smíšené – někteří se zlepšili, jiní (a to zvláště ti, u kterých bylo onemocnění již v pokročilejším stadiu) na tuto pouze dietní léčbu nereagovali.

První kroky při léčbě BPH

Rozhodnutí podstoupit léčebná opatření by mělo být vedeno závažností příznaků. Jedná se o individuální rozhodnutí, které by měl učinit dobře informovaný pacient.

Před drastickými kroky se dají nicméně zkusit některá jednoduchá opatření. Omezte příjem tekutin před ukládáním se na lůžko, to uleví od potřeby vstávat k močení v noci. Vyhýbejte se nápojům s obsahem kofeinu (káva, kola, čaj), tak snížíte četnost močení. Vyhýbejte se alkoholickým nápojům a pálivým jídlům – mohou způsobovat nadměrné vylučování moči. Neberte léky, zvláště diuretika, která se běžně užívají při léčení vysokého krevního tlaku a způsobují časté močení. Kromě toho může pomoci, když přestanete užívat léky, jako jsou antihistaminika a antidepresiva, které mohou interferovat se schopností bezproblémového vylučování moči. Obecně platí, že jakýkoliv lék může způsobovat problémy s močením – lékař by měl s pacientem zvážit jeho případné vysazení (pokud je to možné).

Pozor na zinek

Zinek se běžně doporučuje pro zdraví prostaty. Zjistilo se ale, že vysoké dávky zinku v doplňcích, které se používají při léčbě degenerativního onemocnění sítnice, zvyšují riziko BPH, ledvinových kamenů, infekce močového traktu i selhání ledvin. Další velké epidemiologické studie zjistily potenciální vztah mezi vysokým příjmem zinku ze stravy (masa) anebo potravinových doplňků a zvýšeným rizikem BPH a agresivní formy rakoviny prostaty. Zinek je také dáván do souvislosti se zvýšeným rizikem srdečního onemocnění.

Výtažek z palmy může pomoci

Přibližně 2,5 milionu mužů ve Spojených státech užívá výtažek ze rostliny „saw palmetto“. Jedná se o jeden z deseti nejvíce prodávaných bylinných doplňků na světě. Výtažek z této palmy byl testován v mnoha studiích. Podle výsledků přehledu vypracovaného nezávislou skupinou Cochrane nepřináší nicméně užívání tohoto přípravku lepší výsledek než braní placeba. Přehled zveřejněný v časopise Journal of the American Medical Association však dospěl k odlišnému závěru – zlepšovaly se urologické příznaky i tok moči. Tuto bylinu lze užívat také v podobě jednoho léku na předpis (finasteride), který přináší relativně málo nepříznivých vedlejších účinků.

Pygeum je účinné

Pygeum Africanum, což je výtažek z jedné africké švestky, zlepšuje urologické příznaky a tok moči u mužů s BPH. Muží užívající tento výtažek dvakrát častěji hlásili zlepšení celkových symptomů: noční močení se snížilo o 19 %, reziduální objem moči se zredukoval o 24 % a vrcholný tok moči se zvýšil o 23 %. Nežádoucí účinky byly mírné a podobaly se placebu.

Cernilton je pylový extrakt ze žita. Při jeho užívání se projevilo zlepšení některých příznaků – snížila se četnost nočního močení, ale nezlepšily se parametry proudu moči, zbytkový objem ani velikost prostaty – v porovnání s podáváním placeba.

Pomoci mohou rostlinné steroly

Beta-sitosterol je jedním z mnoha různých druhů sterolů, které se nacházejí v rostlinách a pužívají se k zabránění vstřebávání cholesterolu ze střev. V Evropě je používají i při léčbě BPH. Vědci z Cochrane ve svém přehledu zjistili, že beta-sitosterol skutečně snižoval skóre urinačních příznaků a měřítek proudu moči. Nedocházelo však ke zmenšení prostaty.

Léky na předpis

Blokátory alfa-adrenoceptorů, jako je např. doxazosin, terazosin, alfuzosin a tamsulosin, zlepšují příznaky a proud moči u pacientů s BPH. Přesný mechanismus účinku není znám. Lékaři se domnívají, že tyto léky uvolňují hladké svalstvo obklopující močovou trubici a u ústí močového měchýře. Tyto léky neovlivňují přirozený postup tohoto onemocnění.

Inhibitory alfa-reduktázy (dutasteride a finasteride) jsou léky, které vykazují účinek na mužské hormony. Brání přeměně testosteronu na aktivní formu dihydrotestosteronu. Když se sníží hladina hormonů, může dojít také ke zmenšení velikosti prostaty. Tyto léky jsou účinné při zmenšování příznaků BPH u některých pacientů.

Poslední krok – urolog

Pokud po vyzkoušení všech výše zmíněných opatření se příznaky onemocnění nezmírní, pak je dalším krokem mechanický zákrok. Na chirurga urologa se obraťte pouze v případě, že již nedokážete stav zvládat. Existují tři zákroky, které jsou považovány za minimálně invazivní – jsou známé pod zkratkami TUMT, TUNA a HIFU. Všechny využívají tepla vyvolaného mikrovlnami nebo ultrazvukem k odumření anebo odstranění části tkáně prostaty od močové trubice. Tím se zvýší velikost průtočného průchodu pro proud moči. Všechny tyto procedury bývají považovány ze stejně účinné a relativně bezpečné. Měli bychom je zvažovat na prvním místě. Teprve poté připadají v úvahu radikálnější zákroky, jako je laserová prostatektomie, transuretrální resekce prostaty (TURP) či otevřená prostatektomie (břišní operace). To, jaký zákrok vám bude nabídnut, závisí do značné míry na preferencích urologa, kterého navštívíte. Je velmi rozumné poptat se na několika různých pracovištích, než se rozhodnete pro některou z těchto invazivních terapií.

John McDougall, The McDougall’s Newsletter

Počet přečtení: 12361
Datum: 30. 4. 2015