Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Covid-19 a rostlinný jídelníček

Nová studie zdravotnických pracovníků v první linii v šesti zemích ukazuje souvislost mezi rostlinnou stravou a sníženým rizikem vzniku středně těžké nebo těžké formy covidu-19.
Rubrika: COVID-19
|
Typ článku: Studie
Vědci v nové studii publikované v časopise BMJ Nutrition Prevention & Health zjistili, že rostlinná strava může přispět ke snížení závažnosti infekce covid-19.

Studie se zúčastnilo více než 2 800 zdravotníků ve Francii, Německu, Španělsku, Itálii, Velké Británii a USA, kteří byli součástí sítě Survey Healthcare Globus. Rostlinná strava byla spojena se 73% snížením výskytu středně závažného až závažného onemocnění způsobeného infekcí covid-19. Studie rovněž zjistila nižší pravděpodobnost (snížení rizika o 59 %) u pescatariánské stravy, i když v menší míře ve srovnání s vegany, což naznačuje, že by mohla existovat souvislost mezi závažností příznaků a výběrem stravy.

Zajímavé je, že studie také ukázala, že ti, kteří praktikovali dietu s nízkým obsahem sacharidů a vysokým obsahem bílkovin (tzv. ketodiety), měli téměř čtyřikrát vyšší pravděpodobnost výskytu středně těžké až těžké infekce způsobené covidem-19. Tato zjištění vycházela z online průzkumu provedeného mezi červencem a zářím 2020, který se dotazoval na frekvenci stravování respondentů 47 různými položkami a na závažnost prodělaných infekcí pomocí objektivních kritérií.

Studie shromažďovala údaje o osobním zázemí účastníků, anamnéze, užívání léků a životním stylu, jako je úroveň fyzické aktivity a kuřácké návyky, aby se zohlednily další matoucí faktory. Výsledky se potvrdily i po zohlednění BMI a souběžných zdravotních potíží.

Vědci se domnívají, že zjištěné souvislosti lze vysvětlit tím, že rostlinná strava je bohatší na živiny, zejména na fytochemikálie, vitaminy a minerály, které se nacházejí v ovoci a zelenině a souvisejí s budováním zdravého imunitního systému.

„Naše výsledky naznačují, že zdravá strava bohatá na potraviny s vysokým obsahem živin může být zvažována jako ochrana před závažným covidem-19,“ uzavřel tým vědců pocházející z několika univerzit a výzkumných ústavů v USA, mimo jiné z Johns Hopkins University, Envision Health Partners, Cedars-Sinai Medical Center a Stamford Hospital.

Sally Ho, Green Queen

Počet přečtení: 17
Datum: 10. 12. 2021