Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Je sklon k depresi geneticky podmíněný?

Je třeba zdůraznit, že vrozené predispozice (tzv. genetické faktory) samy o sobě nejsou zodpovědné za vznik deprese. Lidé s vrozenými sklony k depresi se jí mohou vyhnout tím, že budou věnovat více pozornosti jiným rizikovým faktorům a jejich odstranění.

Jedním z úkolů genetiky je najít specifické geny, které podmiňují vznik onemocnění. Není dokázáno, že by existoval gen zodpovědný za sklony k depresi. Ukazuje se, že při „nastartování“ deprese hraje svoji roli spousta genů, přičemž „do hry“ vstupuje životní styl a další faktory. Genetika je v širším smyslu zodpovědná za pohlaví a etnickou příslušnost. Kromě souvislostí mezi geny a tzv. demografickými ukazateli, jako jsou pohlaví nebo rasa, jsou významné i faktory sociální, mj. věk.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 2872
Datum: 14. 5. 2009