Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Kognitivně-behaviorální terapie na – rozdíl od klasické psychoterapie – skutečně pomáhá proti depresi

Psychoterapie (poradenství) v podobě, jak ji vykonávala většina odborníků na duševní zdraví, byla dlouhá léta nestrukturovaným procesem s otevřeným koncem. Zaměřovala se na odhalování takzvaných „podvědomých“ příčin deprese.

Terapeuti věnovali spoustu času zkoumáním toho, jakou výchovou prošel jednotlivec v dětství, a dalším minulým zážitkům, které mohly vytvářet pocity a jednání člověka. Účinnost této dlouhé a intenzivní snahy při léčbě deprese anebo jiné poruchy nálady nebyla nikdy spolehlivě dokázána. Neuvádí se, že by tento typ poradenství byl účinnější než užívání placeba při depresi; dodnes ho však mnoho odborníků (lékařů) praktikuje.

Naštěstí se objevila relativně nová forma psychoterapie, která je prokazatelně nejlepší – kognitivně-behaviorální terapie. Množství kontrolovaných klinických pokusů za posledních dvacet let dokázalo účinnost této terapie při léčbě velké deprese a dystymické poruchy.

Terapie se v limitovaném čase zaměřuje na konkrétní potřeby depresivního jedince. Jejím cílem je určit a opravit chybné interpretace událostí a negativní myšlenky, které mohou navozovat nebo udržovat depresivní náladu. V centru terapie je pomoc člověku a snaha objevit, co je možné dělat jinak – nikoliv hledat okolnosti nebo lidi, kteří „za to mohou“.

O chronické depresi se říká, že je těžko léčitelná. Podle definice se chronickou stává taková forma deprese, která trvá déle než dva roky. Depresivní člověk často nereaguje na léky, poradenství ani na jinou terapii.

Při nedávném výzkumu bylo zjištěno, že kombinace antidepresiva nefazodonu (Serzone) a intenzivní psychoterapie účinně snižuje anebo eliminuje chronickou depresi u rekordních 85 % pacientů. Žádná jiná studie nepotvrdila takové výrazné zlepšení. Nepřekvapí nás, že použitým typem psychoterapie byl kognitivně-behaviorální analytický systém. „Ohromilo nás to,“ řekl vedoucí výzkumný pracovník Martin Keller z Brownovy univerzity. „Nikdo z nás neočekával, že touto kombinací léčby dosáhneme až pětaosmdesátiprocentní zlepšení.“ Tito pacienti na tom byli výrazně lépe než ti, kteří prošli jen poradenstvím nebo pouze užívali léky. Výsledky poukazují na význam používání kombinace úspěšných způsobů léčby při účinném zdolávání deprese.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 4650
Datum: 27. 10. 2009