Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Nemocným na AIDS hrozí velká deprese

Nemocným na AIDS (syndrom získané imunitní nedostatečnosti) hrozí závažná deprese kvůli celkovému oslabení organizmu a chmurné prognóze tohoto onemocnění. Není překvapením, že různé studie upozornily na jednoznačnou souvislost mezi AIDS a velkou depresí.

Jedna studie uvádí, že pacienti s AIDS jsou sedmkrát náchylnější k sebevraždě než ostatní populace.

Stresory, jako jsou nezaměstnanost a dlouhodobý smutek, přispívají u pacientů s AIDS ke vzniku deprese, ale výzkumy naznačují, že rozhodující jsou specifické fyzické stránky tohoto onemocnění. S postupem nemoci – spolupůsobením jejích tří typických faktorů – se zároveň rozvine i deprese.

Přestože deprese se zdá být u obětí AIDS nevyhnutelná, její rozpoznání a vhodná léčba mohou úspěšně zmírnit fyzickou a citovou bolest spojenou s touto devastující smrtelnou nemocí. Křesťanské poradenství je vždy důležitou možností v případech, kdy lidé činí osobní rozhodnutí, která ovlivňují jejich nejen pozemský úděl.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 2720
Datum: 27. 7. 2009