Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Nenasycené mastné kyseliny omega-3 a mozek

Rybí tuk se všeobecně pokládá za zdraví prospěšný. Obsahuje důležitý lipid, který se v hojnosti nachází v tukových tkáních studenovodních ryb. Je to obměna kyseliny „omega-3“ (označení používané k vyjádření její konkrétní chemické struktury).

Mastné kyseliny omega-3 mají velmi příznivé účinky na organizmus, a to počínaje prevencí kardiovaskulárních nemocí až po protizánětlivé účinky. Díky jejich významnému vlivu na psychické zdraví si zasluhují naši pozornost.

Mastné kyseliny omega-3 jsou velmi důležité při snižování rizika vzniku deprese. Pozoruhodný je vztah k inteligenčnímu kvocientu.

Některé nedávné studie se zaměřily na vývoj dětského mozku. Zjistilo se, že mastné kyseliny omega-3 jsou nepostradatelné pro optimální vývoj mozku v době kritického období jeho formování v raném dětství. Žel, kravské mléko a tradiční sušená mléka určená pro kojeneckou výživu mají mastných kyselin omega-3 nedostatek. Mateřské mléko obsahuje těchto látek mnohem větší množství než mléko kravské. Do roku 2001 se tyto mastné kyseliny v umělých náhradách mateřského mléka vůbec nenacházely.

Tyto souvislosti nejsou jen teorie. Výzkumy totiž ukázaly, že nedostatek mastných kyselin omega-3 ve vztahu k mozku má trvalé, celoživotní následky. Dospělí, kterým byla v dětství podávána umělá dětská výživa nebo kravské mléko, měli průměrně o devět až deset bodů nižší IQ než děti, které pily mateřské mléko.

To nás staví před důležitou otázku: má člověk, který nebyl kojen, vyšší předpoklad dostat depresi i v případě, že nyní už přijímá dostatečné množství mastných kyselin omega-3? Nedostatečné přijímání mateřského mléka může v pozdějším věku vést k poruchám učení. Znamená to, že může způsobit i snížení odolnosti vůči depresi?

Pokud výzkumy prokážou, že růst frontálního (čelního) laloku je oslabován nedostatkem mastných kyselin omega-3, pak můžeme právem očekávat vysoké riziko deprese u lidí, kteří v dětství nebyli kojeni mateřským mlékem.

Mastné kyseliny omega-3 jsou tedy pro organizmus nezanedbatelné. Jak zajistit jejich dostatečné množství v potravě? Ryby nejsou jejich jediným zdrojem. Ve skutečnosti bychom se měli konzumaci ryb vyhýbat pro jejich možné negativní účinky na zdraví. Ty jsou dány znečištěním vod těžkými kovy a dalšími nebezpečnými látkami, které se ukládají v jejich těle.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 4760
Datum: 15. 4. 2009