Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Odlišnosti v lásce

Pouze psycholog mohl při srovnání lásky a divadla pronést tuto poznámku: „Pro ženu je láska dramatem, pro muže je jen přestávkou mezi jednotlivými dějstvími."
|
Typ článku: Články

Myslím, že toto srovnání sedí. Pro muže je láska mocným impulsem se značně sexuální náplní, je to vášeň a touha, kterou je třeba rychle naplnit. Potom se jeho myšlenky pružně obracejí k jiným záležitostem a manželka se cítí odstrčena. Mluvím samozřejmě o mužích v opravdovém smyslu toho slova. Těžko to lze vztahovat i na muže, kteří se zajímají jen o lásku.

Vzpomínám si na pěknou povídku, ačkoli si už nemohu vybavit jméno autora. Popisovala manželský pár, který se vrátil domů z líbánek. Po několik týdnů se oba milenci nacházeli pouze ve společnosti toho druhého, byli dokonale svoji. A potom náhle, ze dne na den, se manžel vrátil do práce. Manželka usedla v kuchyni na židli a s pláčem rozebírala svou situaci: „A teď už jsem docela sama, docela sama!"

Jednoho dne, jak doufáme, tato mladá žena vstane ze židle a začne se znovu zajímat o život kolem. Jestliže tak učiní, bude to proto, že vše, co dělá, dělá z lásky ke svému muži. Z lásky k němu bude vařit, zametat podlahu, mýt nádobí... protože pro ženu láska představuje hlavní důvod k životu.

Muž se naopak zajímá o práci jen pro ni samotnou, protože tu na něj čekají technické problémy, které má vyřešit, protože musí bojovat s konkurencí, i pro ten příslib úspěchu, který mu jeho snažení přináší. A láska... no, o lásce bude přemýšlet, až bude zpátky doma u manželky.

Ale i tam se projeví rozdíly: manželka má citové potřeby, které si její manžel často neuvědomí. Touží slyšet něžná slůvka, chce si s manželem někam vyjít, touží s ním sdílet vzrušení, když spolu něco obdivují, a potřebuje s ním prožívat hlubokou jednotu v okamžiku radosti. Neboť její láska znamená stálou, vysokou úroveň citu. Proto by byla ráda, kdyby s ní byl její manžel napořád. Počítá hodiny, které jí věnuje, neděle, které tráví doma, večery, kdy s ní jde na nějaké představení. Pro ni je právě toto způsob, jakým se vyjadřuje láska. Jestliže manžel odchází za sportem, manželka si okamžitě stěžuje: „Ty už mě nemiluješ!" Jestliže se muž začne zajímat o něco jiného, je to určitě jen proto, že už se nezajímá o ni!

Často se stává, že manželka nemůže dojít sexuálního naplnění, pokud tento sexuální prožitek není součástí širšího komplexu vzájemné harmonie, pochopení a pokračujícího vzájemného srozumění. U muže se erotická křivka projevuje rychlým vzestupem k vrcholu a následným stejně rychlým poklesem.

Muž je už od přírody impulzivní a dobyvačný. Proto manželka čas od času říká: „Ty mě nemiluješ, ty mě jenom chceš!" To znamená, že není schopná pochopit ani přijmout tuto mužskou formu lásky, která je impulzivní, ale má krátké trvání. Byla by ráda, aby ji manžel miloval tak jako ona jeho, něžně a bez přestání.

Tento nedostatek pochopení může dovést manželku až tak daleko, že k sexuálnímu styku začne pociťovat úplný odpor. Jak to může její manžel chtít, když sotva skončili ostrou výměnu názorů, to prostě nedokáže pochopit.

Zrovna tak nemohou mnohé ženy pochopit, že by na jejich manžela mohlo přijít nějaké sexuální pokušení. Jak by mohl tak významný, uznávaný a inteligentní muž upadnout do spárů takového nízkého a vulgárního pokušení - to jeho žena v žádném případě není schopná pochopit. Myslí si, že kdyby ji doopravdy miloval, nemyslel by na jiné ženy, zatímco on se jí s tím svěřil právě jen z lásky k ní.

Muž se pak cítí nepochopen, zavržen a pohrdán. Stáhne se do sebe. A od té doby se bude vyhýbat jakémukoli podobnému svěřování, které do jejich manželské harmonie vnáší pouze stíny. Avšak závoj mlčení může uvést jejich manželství do většího nebezpečí než jeho sexuální choutky.
Muž se nejlépe ochrání před sexuálním pokušením tak, že si o něm upřímně promluví se svou manželkou a v jejím pochopení nalezne účinnou a láskyplnou pomoc při překonávání těchto stavů.

Z knihy Paula Tourniera „Porozumění v manželství". Vydalo nakladatelství Návrat domů.

Počet přečtení: 4597
Datum: 24. 11. 2012