Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Optimální hladina cholesterolu

Bez ohledu na to, kde žijeme, jak jsme staří, nebo jak vypadáme, lze podle výzkumníků připsat 90 % prvních infarktů devíti ovlivnitelným rizikovým faktorům. Devět faktorů, které ohrožují náš život, zahrnuje kouření, příliš špatného cholesterolu, vysoký krevní tlak, cukrovku, břišní obezitu, stres, nedostatek denní konzumace ovoce a zeleniny a nedostatek každodenního pohybu.
Rubrika: Cholesterol
|
Typ článku: Rady lékaře

Avšak dr. William Clifford Roberts, výkonný ředitel Baylor Heart and Vascular Institute a dlouhodobý šéfredaktor American Journal of Cardiology, je přesvědčen, že ateroskleróza má jedinou příčinu, konkrétně cholesterol. Dle něj další tzv. aterosklerotické rizikové faktory k onemocnění maximálně trochu přispívají. Jinými slovy můžeme být ve stresu, mít nadváhu, kouřit a být líným diabetikem, ale pokud je náš cholesterol dostatečně nízký, nemusí ho být v krevním oběhu dost k tomu, aby obsadil tepny a vyvolal onemocnění. Jediným absolutním předpokladem pro fatální nebo nefatální aterosklerotickou příhodu, jako je srdeční záchvat, tedy je zvýšená hladina cholesterolu.

Teprve nedávno jsme si uvědomili, že průměrná hladina cholesterolu v krvi ve Spojených státech, tzv. „normální“ hladina, je ve skutečnosti abnormální. Již tyto hladiny vedou k rychlejšímu ucpávání tepen a dostávají velkou část běžné populace do ohrožení. Je to náš zabiják číslo jedna. To je také označováno za jeden z důvodů, proč kontroverze okolo cholesterolu trvala tak dlouho. Nechtěli jsme zkrátka přijmout skutečnost, že by mohla tak velká část našeho obyvatelstva mít ve skutečnosti nezdravě vysokou hladinu cholesterolu. Normální hladiny cholesterolu mohou být smrtelnými hladinami cholesterolu.

Optimální hladina cholesterolu, tedy toho „špatného,“ LDL cholesterolu, je 1,3 mmol/l až 1,8 mmol/l. Údaje získané z řady různých důkazových linií názorně ukazují, že právě mezi těmito hodnotami by se měla nacházet fyziologicky normální hladina LDL. Zdá se, že je to práh, jehož překročení vede k ateroskleróze a srdečním infarktům. Zde vidíte hodnotu u lidí při narození. Takovéto hodnoty pak mají primáti. A toto je hladina pozorovaná u populací bez epidemie srdečního onemocnění. Můžeme se také podívat na všechny velké, randomizované, kontrolované studie na téma snižování cholesterolu. Zde vidíte grafické znázornění postupu aterosklerózy spolu s LDL. Čím více cholesterolu, tím více aterosklerózy. Pokud však nakreslíte čáru směrem dolů skrz všechny ty body, můžete stanovit hladinu LDL cholesterolu, u které nedochází k rozvoji aterosklerózy. Zde jde o 1,8 mmol/l. To stejné můžeme udělat s údaji ze studií o předcházení infarktu. Nulového počtu srdečních příhod můžeme dosáhnout s hladinou LDL okolo 1,4 mmol/l. Lidé, kteří už prodělali infarkt a snaží se zabránit druhému, nejspíše musí svou hladinu LDL cholesterolu dostat ještě o něco níže.

Ateroskleróza je u naší populace epidemickým onemocněním zčásti proto, že průměrná hladina LDL cholesterolu je u nás asi 3,3 mmol/l. Důvod, proč federální vláda nedoporučuje, aby každý usiloval o to mít maximálně 2,5 mmol/l, je ten, že navzdory snížení rizika díky přehodnocení ideální hladiny cholesterolu by intenzita požadované klinické intervence k dosažení takových úrovní pro všechny obyvatele finančně přetížila systém zdravotní péče. Spotřeba léků by byla ohromná.

Jenže oni předpokládají, že léky jsou jediným způsobem, jak LDL o tolik snížit. Nicméně lidé stravující se skutečně rostlinnou stravou mohou dosáhnout ideální hladiny cholesterolu bez toho, aby o to nějak zvlášť usilovali, stane se to přirozeně, LDL poklesne až pod 1,8 mmol/l. Vláda odůvodňuje své nepodporování toho, co nám sdělují ty nejlepší vědecké poznatky, tím, že by to mohlo frustrovat obyvatele, kteří mají potíže dosáhnout nízkých hladin. Největší frustraci by však veřejnost mohla pocítit, kdyby nebyla řádně informována o ideální stravě pro zachování dobrého zdraví.

Ze stránek dr. Michaela Gregera NutritionFacts.org

Počet přečtení: 6592
Datum: 5. 4. 2019