Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Parkinsonova nemoc a deprese

Parkinsonova nemoc je rychle postupující onemocnění nervového systému. Je charakteristická třesem a zhoršenou pohyblivostí. Trpí jí více než milion Američanů. Symptomy způsobuje snížená produkce velmi důležité látky – dopaminu – v mozku.

Příčiny vzniku Parkinsonovy nemoci ještě nebyly zcela objasněny, avšak navzdory tomu výzkum dosáhl určitého úspěchu. Předpokládá se, že příčinou je dlouhodobé působení chemikálií na pracovišti (barvy, lepidla, mořidla, pesticidy, těžké kovy), infekce způsobená priony z infikovaného masa, hromadění železa v mozku, ale také genetický profil.

Při pravidelné návštěvě ambulance mi Magda vysvětlila, že nedávno se při několika příležitostech cítila nevysvětlitelně smutná. Vždycky byla aktivní a důsledná v dodržování rozvrhu aktivit i přes komplikace způsobené Parkinsonovou nemocí. Magda se učila vyrovnávat se s třesem, ale chtěla také vědět, jak by se mohla vypořádat s depresí. Téměř polovina pacientů s Parkinsonovou nemocí trpí v některé fázi tohoto dlouhodobého onemocnění velkou depresí. Tato deprese, jak se ukazuje, pramení z aktuálních změn mozkové elektrické aktivity, která souvisí se zdravotním stavem.

Ať už máme či nemáme Parkinsonovu nemoc, anebo se jen snažíme udržet si dobré psychické zdraví, pro každého z nás je nesmírně důležité zůstat aktivní. Podrobněji se aktivitou budeme zabývat později. Mnoho dalších onemocnění mozku, včetně nádorů, sklerózy multiplex, infekcí a Alzheimerovy nemoci, mohou být příčinou deprese.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 4241
Datum: 25. 4. 2009