Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Stvořeni k objevům

Abychom si ve vztahu porozuměli, musíme připustit své přirozené odlišnosti. Vzpomínám si na jedny přátele. Manžel je univerzitní profesor a známý spisovatel. Nynější myslitelé a básníci potřebují dlouhá období klidu k meditaci, období, kdy zjevně nedělají nic, ale kdy se připravují na to, aby mohli jasně vyjádřit své myšlenky.
|
Typ článku: Články

„Protože zrovna nic neděláš," přerušila ho jeho manželka, která byla pilná hospodyně, „pojď mi pomoci postavit na zahradě žebřík, abychom mohli trhat jablka."

Protože zrovna nic neděláš! Tady se objevuje konflikt dvojí povahy manželů, kdy je jeden partner spíš myslitelský typ a druhý zase činorodý. Náš profesor si poté připadal nepochopený.

Manželka jiného muže zase nedovedla pochopit, že její manžel potřebuje po perném dni v úřadě dělat něco manuálního. Když vzal do ruky pilu, žena viděla jen spoustu odpadu, který to nadělá na koberci a který bude muset ona uklízet, a začala protestovat. Ale i manžel mohl udělat nějaké opatření, aby se piliny na koberec nedostaly. Nepochopil, jak se jeho žena ztotožnila s jejich domovem, a že kdyby měla špinavý koberec, připadalo by jí to, jako by byla špinavá ona sama.

Pokud tedy partneři nepochopí jeden druhého, hrozí nebezpečí, že oba budou navzájem ignorovat své potřeby a hlavně si neuvědomí, jak je jejich naplnění pro jejich životního druha důležité. Dokonce se takovým touhám mohou i smát, mohou si dělat legraci z koníčků svého partnera, jako je manželova sbírka známek nebo manželčino malování olejovými barvami. Když však tyto zájmy zlehčujeme, působíme druhému hlubokou bolest. Žert mezi milenci může být plný šarmu, ale výsměch, který prozradí nedostatek pochopení, může způsobit hodně škody.

U různých typů lidí vidíme velké rozdíly: jsou tu extroverti, kteří milují společnost, veselí a činnost, zatímco introverti hledají klid a zaobírají se vážnými myšlenkami. C. G. Jung tyto typy lidí popsal a zároveň nám ukázal, že rozum a cit tvoří dva protipóly stejně jako intuice a realismus. Velmi racionální muž si intuitivně bere za ženu velice citovou dívku. Zpočátku v něm to, jak se vzájemně doplňují, vyvolává nadšenou reakci. Ale později bude chtít, aby i ona poslouchala objektivní připomínky rozumu. A nakonec je znechucen tím, že se mu to s ní pořád nedaří. Bude se jí snažit dokázat, že její citové výbuchy nemají logiku. To jí ovšem naprosto nevadí. Ona si naopak může na manžela stěžovat proto, že jeho ledově chladný, racionální přístup zmrazí ve všem veškerý život.

Podobně velké potíže při vzájemném porozumění mohou vzniknout mezi člověkem intuitivním a člověkem s vědeckým nazíráním na věci. Pro intuitivního člověka nejsou věci tím, čím objektivně jsou, symbolizují spíš jiné hodnoty, které si on představuje a které si s nimi spojuje. Pro vědecky myslícího člověka jsou věci přesně tím, čím jsou, ničím jiným, než co se dá změřit a zvážit.

Ale i tak rozdílní lidé jsou přesto stvořeni k tomu, aby se navzájem doplňovali, neboť skrze druhého mohou objevit mnoho věcí, o nichž dřív neměli ani tušení. A to je jeden z účelů manželství.

Z knihy Paula Tourniera „Porozumění v manželství". Vydalo nakladatelství Návrat domů.

Počet přečtení: 1755
Datum: 1. 12. 2012