Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Tajemství sexuální intimity

Sex je nedílnou součástí každého harmonického vztahu. Intimita je pro spokojený vztah stejně důležitá jako vše ostatní. Sexuální život není něčím automatickým. Je to pokus o dobrodružství, objevování a hledání, které spolu dlouhodobě podnikají dva milující se lidé.
Rubrika: Sex
|
Typ článku: Články

Zdá se zbytečné zdůrazňovat tento prvek v době, která vyznávám širokou sexuální uvolněnost. To ovšem pouze do chvíle, než si uvědomíme jeden zvláštní paradox - a sice že se sexuálním radostem v manželství z nejrůznějších důvodů oddáváme stále méně.

Výzkumy potvrzují, že stále větší počet manželských párů prožívá jen velmi sporadický sexuální život nebo sex ze společného soužití úplně vypouští. Častým důsledkem však je, že se takové dvojice od sebe stále více vzdalují. Chceme-li proto ve vztahu trvale zakoušet intimitu, radost i spontánnost, pak bychom měli neustále rozvíjet a obohacovat i jeho sexuální rozměr.

Hlubokou a naplňující sexualitu můžete prožívat jen tehdy, když porozumíte podstatě pravé lásky. Obnáší to naučit se přijímat jeden druhého, vnímat jedinečnost partnera, mít odvahu zbavit se zábran a obranných mechanismů, otevřeně si s partnerem povídat a porozumět zákonitostem erotické lásky.

Mýty v komunikaci o sexu

Základní podmínkou uspokojivého sexuálního vztahu je kvalitní partnerská komunikace. Je zapotřebí osvojit si schopnost otevřeně mluvit o svých sexuálních pocitech a přáních.

„Sex je věc naprosto přirozená, není třeba o něm mluvit." - Někteří z nás se domnívají, že sexuální intimita je stejně přirozená jako dýchání, a proto o ní není třeba hovořit. Něco tak samozřejmého by se tedy mělo praktikovat spontánně, bez předchozího plánování a následných komentářů. Tímto přístupem se ale žádný problém nikdy nevyřeší.

„Pokud mě miluje, měl by se dovtípit..." - Jiní se domnívají, že partner by měl být natolik vnímavý a pozorný, že bude schopen plnit jejich přání a touhy bez jakéhokoli pobízení. To je ovšem velmi klamné. Pokud náš protějšek právě nevyniká ve schopnosti číst myšlenky, pak se těžko může dozvědět, co se nám líbí a po čem právě toužíme.

„Je to tak neromantické..." - Někteří se bojí toho, že mluvením o sexu by se z milování vytratila veškerá romantika, tajemství a spontánnost. Avšak chceme-li navodit romantickou náladu nebo vystihnout partnerovy potřeby a přání, musíme jej dobře znát, což se neobejde bez vzájemného otevřeného sdílení sexuálních potřeb, tajných přání a fantazií.

„O sexu nemluvím, protože je mi to nepříjemné." - Někteří lidé v důsledku nevhodné výchovy nebo negativních zkušeností cítí velké zábrany, když mají mluvit o sexu, a už vůbec nejsou schopni otevřeně se přihlásit ke svým skutečným sexuálním přáním a touhám. Ty pak mohou být tak dlouho potlačovány, až s nimi nakonec ztratí kontakt a v důsledku toho si je už ani nebudou schopni plně uvědomit.

„Proč si přidělávat problémy..." - Jsou lidé, kteří se snaží za každou cenu se vyhýbat konfliktům. Sotva se objeví problém - ať v sexuální nebo jiné oblasti - raději rychle „strčí hlavu do písku". Výsledkem je, že pak vedou jen sporadický sexuální život nebo na sex úplně rezignují.

Pokud toužíte po hlubokém uspokojení v milostném životě, pak je třeba, abyste se naučili odkrývat před partnerem i ta nejniternější přání, touhy a představy.

Je to opravdu smutné, když se důvěrné kontakty mezi partnery zúží na pouhé sexuální aktivity. Tyto kontakty sice mohou vyvolat zdání důvěrnosti, často se však z nich stane jen rutinní, nezáživná záležitost. Partneři, kterým jde o sexuální styk spíše než o citovou intimitu, se často mylně domnívají, že jejich vztah mohou zachránit nové sexuální praktiky. Jenže kde chybí cit, tam nejsou nic platné ani ty nejrafinovanější nápady. Sex bez důvěrností a projevů opravdové lásky nemůže dvojici nikdy plně uspokojit. Oboustranně uspokojující sexualitu může dvojice prožívat jen tehdy, když oba pochopí pravou podstatu lásky. Naplňující sexuální uspokojení je výsledkem souladu i v ostatních oblastech vztahu. Negativní pocity nebo nevyřešené problémy se totiž v první řadě projeví právě v sexuálním životě. Sexualitu proto nelze chápat izolovaně, ale naopak jako citlivý barometr kvality vztahu.

Sexualita má obrovský vliv na podobu našeho života. V zodpovědném a milujícím vztahu je třeba se o ni starat jako o křehkou květinku, která vyžaduje naši trvalou péči.

Z knihy Nancy van Peltové Tajemství sexuální intimity. Vydalo nakladatelství Advent-Orion v roce 2013.

Počet přečtení: 5648
Datum: 24. 8. 2014