Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Alkohol a my, lidé

Přestože ještě stále je u nás dost běžné zmiňovat potenciální zdravotní výhody provázející pití alkoholických nápojů, přibývá vědeckých důkazů, které vyvolávají vážné pochybnosti o tom, že by tomu tak mohlo být.
Rubrika: Závislosti
|
Typ článku: Články

Mnoho studií dnes například dokumentuje zvýšené riziko onemocnění rakovinou dokonce i při umírněném pití.

Někteří, a to dokonce i mezi lékaři, se stále snaží obhajovat výhody umírněné konzumace alkoholu. Avšak je pro ně čím dál tím těžší zastávat tento názor, neboť více údajů svědčí o toxicitě alkoholu. Tato skutečnost byla ještě zdůrazněna v roce 2015, kdy internetové stránky pro lékaře Medscape oznámily, že jejich nejčtenějším článkem se stala recenze s titulkem „Žádné množství alkoholu není bezpečné“ (No Amount of Alcohol Is Safe).

Navzdory pokusům o vyvrácení, jež vždy následují další zveřejnění rizik, které konzumace alkoholu obnáší, není například pochyb o tom, že alkohol zvyšuje krevní tlak. Přibližně před deseti lety to australští vědci Beilin a Puddey vyjádřili takto: „Vztah mezi průměrnou konzumací alkoholu za týden, výškou krevního tlaku a prevalencí hypertenze je na celém světě konsistentní.“  Řečeno prostě: Čím víc budete pít, tím vyšší krevní tlak budete mít a tím většímu riziku hypertenze budete vystaveni.

V komentáři k výkumu, podle jehož výsledků červené víno krevní tlak nezvyšuje, stejní vědci uvedli: „Mírné užívání vína zvyšuje krevní tlak.“ Nakonec tato dvojice výzkumníků připomněla široké lékařské komunitě studii WHO z roku 2003. Tato studie přičetla alkoholu 16 % globálních hypertenzivních onemocnění.

Užívání alkoholických nápojů bylo dáno do souvislosti s řadou mechanismů, jež zvyšují krevní tlak. Mezi jinými dochází ke stimulaci sympatického nervového systému, zvyšování hladin látek, které vyvolávají smrštění krevních cév, interferenci s látkami, které naopak umožňují krevním cévám relaxovat, k úbytku hořčíku a/nebo vápníku a zvýšení oxidačnímu stres (zčásti kvůli acetaldehydu, což je produkt metabolizmu alkoholu).

Je pro mne překvapivé, že tak málo lidí ještě i dnes chápe, jakou kalorickou bombu alkoholické nápoje představují. Na váhu obsahuje alkohol téměř dvojnásobek kalorií, než čistý cukr (přibližně 7 kalorií oproti 4 kaloriím na jeden gram). Je jasné, že pokud se snažíte zhubnout, nepotřebujete kalorie v pivu, vínu, nebo jiných alkoholických nápojích.

Ale možná ještě důležitější je skutečnost, že dokonce i velmi malá množství alkoholu působí nepříznivě na úsudek a morálně volní vlastnosti člověka. Existuje důvod, proč letecké společnosti netolerují žádnou míru alkoholu v krvi svých pilotů. Na jejich výkonu závisí mnoho životů – proto je třeba, aby kognitivní funkce pilotů byly na optimální hladině.

Mělo by tomu být u nás jinak? Životy každého z nás závisejí na schopnosti správně se rozhodovat – a také uvádět tato svá rozhodnutí do praxe.

Z knihy Davida DeRose Thirty Days to Natural Blood Pressure Control. K vydání připravuje Centrum zdraví Eden.

Počet přečtení: 1497
Datum: 24. 5. 2018