Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Alkohol a zdraví

Možná věříte tomu, že mírné pití je dobré pro vaše zdraví. Jenže ve skutečnosti neexistuje bezpečná úroveň spotřeby alkoholu, u které máte jistotu, že nepovede k nárůstu rakoviny prsu u žen a rakoviny tlustého střeva u mužů.
Rubrika: Alkohol
|
Typ článku: Články

S užíváním alkoholu jsou spojené problémy závislosti, nehod, domácího násilí a další zdravotní a společenské záležitosti. Pokud je alkohol součástí vašeho životního stylu, pak vězte, že život bez něj může být mnohem lepší.

Jak velký je problém s alkoholem?

Podle „Celosvětové zprávy o užívání alkoholu a jeho dopadu na zdraví“ vydané Světovou zdravotnickou organizací v Ženevě v únoru 2011:

Každý rok umírá z příčin, které jsou spojené s alkoholem, přibližně 2,5 milionu lidí. Alkohol pije padesát pět procent dospělých.

Téměř čtyři procenta všech úmrtí po celém světě mají souvislost s alkoholem ve formě zranění, rakoviny, kardiovaskulárních chorob a cirhózy jater. Celosvětově hraje alkohol roli u 6,2 procent úmrtí mužů.

Zpráva Světové zdravotnické organizace také odhalila, že celosvětově se v roce 2005 na jednu osobu starší 15 let zkonzumovalo 6,13 litrů čistého alkoholu. Toto množství se zdá být ustálené v Americe a v Evropě, ve východním Středomoří a v oblastech západního Tichomoří. Vědci však zaznamenali značný nárůst v Africe a v jihovýchodní Asii. Zdravotní riziko ještě více vzrůstá v případech holdování alkoholu, nebo když lidé pijí jenom proto, aby se opili. Definice holdování alkoholu se různí, ale odborníci ve Spojených státech považují za holdování alkoholu více než pět po sobě jdoucích nápojů u mužů a více než čtyři u žen. Holdování alkoholu prudce vzrůstá v mnoha částech světa.

Spotřeba alkoholu vede ročně k desítkám tisíců úmrtí, kterým by bylo možné předejít. „V Evropské Unii [EU] je alkohol příčinou asi 120 000 předčasných úmrtí ročně: 1 ze 7 u mužů a 1 z 13 u žen,“ říká jiná zpráva Světové zdravotnické organizace. Tato znepokojující fakta řadí alkohol spolu s tabákem mezi nejčastější celosvětové příčiny úmrtí a invalidity, kterým šlo předejít. Není to běžné zboží, alkohol je velmi nebezpečný.

Závislost na alkoholu

Ze sta lidí, kteří pijí alkohol, jich třináct onemocní v průběhu života alkoholismem. Pokud je v rodině příbuzný prvního stupně (tj. otec, matka, strýc, teta, prarodič), který trpěl závislostí na alkoholu, pravděpodobnost se zdvojnásobuje. Navíc pokud experimentování s alkoholem začne dříve než ve 14 letech, šance stát se závislým vzrůstá na 40 procent a více!

Děti by měly být poučeny o nebezpečí alkoholu již v raném věku. Měly by zažívat zdravé vztahy, pocit přijetí a vzájemného sdílení. Taková sociální podpora buduje odolnost a podporuje správná rozhodnutí.

Alkohol a rakovina

Rakovina je celosvětově jednou z hlavních příčin úmrtí. Vědci v Evropské unii, kde je rakovina druhým největším zabijákem (s asi 2,5 miliony úmrtí na rakovinu každý rok), odhadují, že konzumace alkoholu přímo způsobuje 10 procent rakovin u mužů a 3 procenta u žen. Vyhýbání se alkoholu by v Evropské unii mohlo zabránit přibližně 30 procentům všech rakovin. Po celém světě nacházíme důkazy toho, že alkohol vyvolává rakovinu prsu u žen a rakovinu tlustého střeva jak u mužů, tak u žen. Neexistuje bezpečná hranice / dávka alkoholu, která by neměla karcinogenní (rakovinotvorný) účinek. Je tedy evidentně nebezpečné komukoli doporučovat užívání alkoholu pro zlepšení zdraví, jako se to dělá kvůli možnému prospěchu pro srdce.

Alkohol a společnost

Je dobře známo, že požití alkoholu stojí za nehodami všeho druhu, jako jsou smrtelné dopravní nehody a rovněž domácí násilí, vraždy, znásilnění a jiné kriminální zločiny. Alkohol je také po celém světě hlavní příčinou mentálního zaostávání, kterému by šlo zabránit. Snadno prochází placentou a ničí rozvíjející se mozek nenarozeného dítěte. V důsledku toho v těhotenství neexistuje bezpečná hladina konzumace alkoholu.

Vliv alkoholu na srdce

V posledních třiceti letech někteří lidé propagovali mírné užívání alkoholu jako prevenci před kardiovaskulárními onemocněními i onemocněním koronárních tepen. Hodně se o tom psalo jak v populárně-naučné, tak ve vědecké literatuře. Výsledky výzkumů však jsou z mnoha důvodů protichůdné. Někteří přední odborníci tvrdí, že zřejmé ochranné účinky mírného pití na srdce mohou být důsledkem jiných faktorů. Ještě větší zmatek do interpretace dat vnáší rozdíly ve zdravotním stavu, vzdělání a socioekonomickém postavení sledovaných jedinců. Například řada osob zařazených do skupiny abstinentů někdy před prováděnou studií alkohol pila a přestala s tím ze zdravotních důvodů. Stále větší počet odborníků přisuzuje lepší zdravotní stav srdce u mírných konzumentů alkoholu ne alkoholu, ale jejich průměrnému zdravotnímu stavu a zdravému životnímu stylu v jiných oblastech, jako je cvičení a strava, které byly kvalitnější než u těch, kdo patřili do sledované skupiny abstinentů.

Když vezmeme v úvahu všechna jednoznačná zdravotní rizika svázaná s alkoholem, je nelogické propagovat jeho užívání pro zdravé srdce, zvláště když existují jiné prokázané a bezpečné způsoby, jak předcházet srdečním onemocněním, jako je každodenní cvičení a zdravá strava.

Z knihy Marka Finleyho a Petera N. Landlesse Pohoda a zdraví. Vydal Advent-Orion.

Počet přečtení: 5240
Datum: 10. 4. 2016