Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Chceš být zdráv?

Prohra je naučená záležitost. Zamyslete se nad touto ilustrací. Malé slůně je roztomilé, ale dospělý slon může být nebezpečný, nebude-li pod kontrolou svého ošetřovatele. Aby muž vážící osmdesát kilogramů mohl mít pod kontrolou slona vážícího až tři tuny, je nutné, aby byly reakce slona podchyceny už od raného mládí.
Rubrika: Závislosti
|
Typ článku: Články

Slůně je uvázáno na těžkém řetězu, ten je připevněn ke kotvě a kotva zapuštěna hluboko do země. Může táhnout vší silou, ale s řetězem a kotvou, jichž je zajatcem, nic nenadělá a postupně své zotročení přijme. Jak roste a sílí, neuvědomuje si, že pouta, která ho drží v zajetí, by už dnes povolila. Nemá ani potuchy o tom, že jedno pořádné zatažení by jej navždy osvobodilo. Mozek mu říká, že je otrokem, přijímá to – a proto zajatcem skutečně je.

Podobným způsobem byla i řada z nás vycvičena k tomu, abychom přijímali selhání a závislosti jako neoddiskutovatelný životní fakt. Mnozí lidé jsou svázáni svojí minulostí, nejsou schopni se osvobodit od negativních zkušeností, které je vytvarovaly, a stejně tak nejsou schopni uvědomit si příležitosti ke svobodě, s nimiž se aktuálně setkávají. Dnes jsou z nich oběti destruktivních zlozvyků a sebezničujících osobnostních rysů, které jen rozšiřují propast mezi nimi a ostatními lidmi, ničí příležitosti k pozitivním životním zkušenostem a brání naplnění neuspokojených tužeb.

Není tomu tak dlouho, co v mé kanceláři seděla jedna půvabná mladá dívka se svojí strachující se matkou. Byla bulimička, a protože to její matka věděla, nechtěla, aby dcera snědené jídlo vyzvracela. Nedovolovala jí tedy zavírat dveře od záchodu. Ubohá dívka si vytvořila rituál zvracení do pytlíků, které ukrývala ve svém pokoji, jímž se už začal šířit zápach. Žila ve vězení.

Srdce mi nad tou dívenkou usedalo. Když jsme spolu mluvily, dala jsem jí najevo veškeré sympatie a nabídla pomoc. Chvílemi její oči změkly, aby poté opět ztvrdly. Nakonec jsem rozhovor přerušila a zeptala se jí přímo: „Chceš s tím přestat?“ – „Část mne chce, a část mne nechce,“ odpověděla bezvýrazně. Srdce mi pokleslo. Pomoc byla k dispozici, ale ona o ni nestála – přinejmenším ne příliš naléhavě. To byl konec našeho setkání, ale doufejme, že ne jejího příběhu.

Změna může být bolestná, přestože se jedná o změnu k lepšímu. Kdysi přišel Ježíš k muži, který se osmatřicet let trápil, protože byl od krku dolů ochrnutý, a položil mu jednu zdánlivě absurdní otázku: „Chceš být zdráv?“ Ve skutečnosti se jedná o velmi důležitou otázku, možná nejdůležitější ze všech, kterou je třeba položit, pokud se člověk zamyslí nad tím, co znamená žít narušený život, v závislosti a selhávání. Cena je ve skutečnosti velmi vysoká. Zvyky jsou koneckonců vypočitatelné, i když se jedná o zlozvyky. V určitém slova smyslu člověka chrání, protože se nemusí pouštět do nového života se všemi průvodními riziky opětovného selhávání a dalších odmítnutí.

Z knihy V. Griffinové a spol. Cesta ke svobodě. Vydalo nakladatelství Advent-Orion.

Počet přečtení: 1048
Datum: 8. 7. 2019