Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Fatory, které napomáhají rakovině

Onkogeny - zvrácená činidla DNA, která rozsévají rakovinu, se vyvíjejí mutacemi z karcinogenů, virů či mikrobů - anebo pod vlivem nadbytku radiace. Někteří jednotlivci se s onkogeny již rodí, u jiných se vytvářejí v průběhu života v důsledku narušené imunity.
Rubrika: Rakovina
|
Typ článku: Články

Volné radikály - atomy nebo molekuly, které jsou mimo elektronickou rovnováhu, se mohou vytvářet v takových počtech a takovým způsobem, že se rovnováha vychýlí směrem k rakovinnému bujení.

Opravování DNA - se může stát tak pomalým a slabým, že to nestačí k udržení DNA ve zdraví a neporušenosti. Úchylky v DNA se mohou stát stálými. Onkogeny se zblázní.

Eroze DNA - tvar DNA může být změněn a dokonce i zničen, když se přejídáme, když nejíme rozumně, trpíme výživovými nedostatky nebo nadbytky anebo nerovnováhou ve výživě. Po chemické stránce se tomu říká „dysfunkční metylace a acetylace". Epigenetika je v moderních studiích o rakovině stále důležitější.

Kontrola buněčných cyklů - nezdravé podmínky mohou narušit mechanismy růstu buněk. Dojde k zablokování „plynových pedálů" nebo „zničení brzd". Buněčný růst se zcela vymkne kontrole.

Karcinogeny - rakovinotvorné chemické látky, jako jsou ty, které vznikají při kouření, špatné stravě anebo problémech se životním prostředím, mohou vykrádat elektrony z DNA, rozbít DNA nebo ji dokonce permanentně zdeformovat. To může znamenat pozitivní zpětnou vazbu pro onkogeny.

Apoptóza - organizovaný rozklad nechtěných buněk je narušen. Namísto toho se stávají rakovinné tkáně motorem zánětlivých procesů.

Diferenciace - buňky zcela nedozrávají a jsou tak zranitelné vůči nestabilitě, mutacím anebo zvrhnutí. Biologicky to znamená, že se mohou stát stále těhotnými teenagery.

Protirakovinné geny a bílkoviny - normální geny, které přestanou bojovat proti rakovině, jsou ničeny faktory popsanými v bodech 2, 3, 4 a 6. Proteomiky se stávají chaotickými (bílkoviny života se stávají smrtelnými).

Disfunkční hormony - například estrogen (příliš brzy, příliš mnoho anebo příliš dlouho) napomáhá rozvoji rakoviny prsu. Testosteron může přispívat k rakovině prostaty. Strava zde hraje velmi důležitou roli.

Růstové faktory - tyto chemické faktory mohou být konzumovány, získávány anebo produkovány do takové míry, že vyvolají nenormální bujení. Zahrnuje bod 5.

Zánětlivé procesy - jsou po chemické stránce podporovány konzumací masa anebo přejídáním se (a to i zdravými jídly). Tento proces zahrnuje E-2, kyselinu arachadonic a kaskádu chemických látek, jež přispívají k zánětlivosti. Pro vyjasnění si povšimněte, že termín „chronická dráždění" se dříve používal pro popis zánětlivých procesů.

Zásobení krví - rostoucí rakovinný nádor je schopen vytvářet si vlastní krevní cévy, aby mohl sám sebe vyživovat.

Metastázy - agresivní rakovina rozvíjí schopnost překonávat lokální bariéry, cestovat, napadat a šířit se krví nebo lymfou a tak získat přístup do dalších částí těla. Není divu, že rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí a zabíjí miliony.

Z časopisu Journal of Health and Healing

Počet přečtení: 3091
Datum: 8. 7. 2014