Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Hypnóza může navodit stav budoucí deprese

Mnohaleté zkušenosti dokázaly, že pokud je člověk hypnotizován, aktivita pravé strany mozku převažuje nad levou. Jak jsem již zmínil, právě to může navodit tendenci k depresi. Aktuální deprese se neudržuje pouze snížením celkové aktivity čelního laloku a narušením rovnováhy mezi pravým a levým čelním lalokem, ale vytvářejí se podmínky pro vznik deprese budoucí.

Hypnóza může zvýšit riziko deprese změnami v tvorbě chemických látek v mozku, které přetrvávají i po hypnóze. Při depresi jsou totiž v nerovnováze také další oblasti mozku. Jedna z těchto oblastí sousedí s čelním lalokem a nazývá se temenní lalok. Pečlivý výzkum dokázal nerovnováhu v činnosti pravé a levé temenní strany mozku při depresi.

Mozek lidí s depresí vykazuje vyšší aktivitu pravého temenního laloku oproti levému, podobně jako u čelního laloku. Je pozoruhodné, že osoby, které lze velmi lehce zhypnotizovat, mají výrazně vyšší činnost pravého temenního laloku. (Někteří lidé se dají snadněji zhypnotizovat než jiní.)

Jedinci, které lze snadno zhypnotizovat, tedy mají vyšší riziko výskytu deprese. Výzkum v Římě objevil v roce 1998 další důkazy této souvislosti, když se zjistilo, že „vysoce hypnotizovatelní lidé udávali vyšší hladinu emocionálního prožívání (zejména negativních emocí) než nesnadno hypnotizovatelní jedinci“.

Odborníci šli ještě dále když uvedli, že u vysoce hypnotizovatelné skupiny zaznamenali snazší samovytváření smutných než radostných emocí. V souvislosti se smutnými emocemi byla u nich zaznamenána očekávaná zvýšená činnost pravé strany mozku. Tyto výsledky svědčí o větším sklonu k depresi u dobře zhypnotizovatelných osob. Hypnóza tedy nejen zhoršuje funkci čelního laloku, ale může trvale změnit mozkové pochody tak, že se depresivní myšlenky snáze vytvářejí.

Navzdory těmto velmi vážným námitkám je hypnóza v USA stále populární. K lidem se dostává v různých podobách, přestože si to mnozí ani neuvědomují.

Existují dokonce lékařské aplikace hypnózy. Odborná literatura uvádí množství příkladů využití hypnózy při řešení psychiatrických problémů anebo problémů s chováním, které zahrnují širokou škálu případů – od traumatických událostí z dětství až po současné problémy s přejídáním a kouřením.

Hypnóza se však objevuje i v méně nápadných formách. Východní meditace či jóga se propagují jako metody snižování stresu. Doktorka Freda Morrisová upozorňuje, že v mnoha případech jde vlastně o způsob autohypnózy.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 4860
Datum: 19. 3. 2010