Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Hypnóza obchází čelní lalok

Od stravy a výživy přejděme ke zcela jinému jevu, který ovlivňuje zdraví čelního laloku. Hypnóza je rozšířená metoda, která se používá k odstraňování zlozvyků až po léčbu emocionálních traumat z dětství. Navzdory naivnímu znázorňování v cirkuse, v médiích, v různých komediích či programech odvykání kouření, hypnóza způsobuje vážné vedlejší účinky. Jedním z následků je poškození čelního laloku.

Ty, kdo znají techniku hypnózy, souvislost s čelním lalokem nepřekvapí. Hypnóza pomáhá subjektu dostat se do stavu podobnému transu, přičemž cíleně obchází čelní lalok. Doktorka Freda Morrisová, bývalá profesorka lékařské psychologie na UCLA (Los Angeles, Kalifornie) napsala několik knih o hypnóze. Podle ní je hypnotický stav charakteristický tím, že se mysl člověka soustředí na jedinou věc, podobně jako „pták pozorující kořist“.

Zatímco je subjekt hypnotizován, nevnímá jiné podněty prostředí. Jak hypnóza funguje? Hypnotizér obvykle nejprve subjektu pomáhá, aby se zklidnil a ztišil, aby ho nic nerušilo, potom mu pomáhá soustředit se na určitý bod. Například, pohled upřený na blikající světlo vede člověka k tomu, aby se soustředil na jedno místo, což vyvolá hypnotický stav. Jen co se subjekt do hypnotického stavu dostane, hypnotizér ho povzbuzuje, aby sledoval jeho sugesce. Měříme-li během tohoto procesu mozkové vlny pomocí EEG, vidíme, že mozkové vlny beta hypnotizované osoby ztrácejí aktivitu (aktivita vln beta znamená zdravé přemýšlení a představuje činnost čelního laloku).

V hypnotickém stavu je naopak aktivní oblast mozkových vln alfa. Vlny alfa mají pomalejší frekvenci než vlny beta. V tomto stavu tedy jedinec vnímá informace a sugesce bez toho, že by je vyhodnocoval a kriticky posuzoval přes čelní lalok.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 3842
Datum: 15. 3. 2010