Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Nedoceněný dar Stvořitele

23. červen je považován za Národní hydratační den, den, který nám připomíná nutnost nahrazovat tekutiny, které naše tělo během dne ztrácí.
|
Typ článku: Články

Nejlepší tekutinou, kterou můžeme konzumovat po celý den, je samozřejmě voda – a to hodně vody. Naše tělo obsahuje asi 60% vody a bez pití nemůžeme přežít déle než týden.

Pomyslíme-li na Boží dobré dary, nemusí nám voda hned přijít na mysl. Ale voda je pro naše použití tak dobře navržená, že i zdánlivě obyčejná sklenice čisté tekutiny by nám měla dát rozpoznat otisk Stvořitele a vzdát mu slávu.

Víceúčelová kapalina

Voda je nejen nezbytná pro život na Zemi, ale je také neuvěřitelně užitečná. Pijeme ji, vaříme v ní, koupáme se v ní, čistíme s ní, hrajeme si v ní (nebo v chladnějším podnebí si na ní hrajeme), nalézáme v ní krásu, cestujeme po ní a získáváme energii z jejího pohybu. Voda reguluje teplotu Země, zajišťuje vhodné prostředí pro mořské ryby, které jíme, a je nezbytná pro vzrůst veškeré naší stravy. A to je jen několik příkladů využití vody!

Voda je perfektně navržena pro všechny tyto funkce:

  • Voda je bezbarvá a bez chuti, což jí činí ideální pro vaření. Pokud by měla chuť nebo dokonce barvu, některé potraviny by byly při vaření mnohem méně chutné. Výzkum dokonce ukázal, že naše těla si mohou vodu bez chuti „ oblíbit “ a upozorňovat nás, pokud pijeme na pohled něco jako vodu, ale ve skutečnosti to není voda.
  • Voda v čistém stavu má neutrální pH (není kyselá ani zásaditá), což je opět ideální pro vaření a pití.
  • Voda je ideální pro přepravu rozpustných látek, jako jsou minerály, živiny a odpadní látky v celém těle (ale i mimo něj).
  • Voda je jednou z mála kapalin, které se při zmrazení rozpínají, takže led plave na kapalné vodě. Kdyby se zmrzlá voda potopila, vodní život by v chladnějších klimatických podmínkách nebyl možný.
  • Molekuly vody se drží při sobě a vytvářejí tak povrchové napětí. Povrchové napětí umožňuje hmyzu „chodit po vodě“, je také příčinou toho, že déšť padá v kapkách, umožňuje částicím vznášet se ve vodě, a chrání vodu před okamžitým odpařením.
  • Voda pohlcuje barvy v rudé části spektra (červená, žlutá a oranžová), zatímco modré části spektra rozptyluje, což dává modrou barvu oceánu a ostatním vodním plochám. Jak se mění směr světla, průhlednost a odraz od povrchu poskytují půvabné efekty.

Odkud voda pochází?

“Ani jedno z těchto navržených řešení dostatečně nevysvětluje, odkud voda pochází nebo proč je tak dokonale vhodná pro život.”

Tato neuvěřitelná molekula pokrývá 70 % zemského povrchu a nachází se dokonce i pod jejím pláštěm. Ale kde se tu vzala? Z evolučního pohledu se nakonec všechno vrací zpět k velkému třesku. Evolucionisté věří, že tato kosmologická událost vytvořila vodík a helium. Z vodíku a hélia se záhy vytvořily hvězdy a tyto hvězdy následně vytvořily kyslík a další prvky. Nakonec tyto hvězdy explodovaly jako supernovy, vypudily kyslík a vodík do prostoru, kde tyto dva prvky vytvořily H2O (vodu).

Zvláštní dodání

V současné době existují dva hlavní evoluční příběhy, které se snaží vysvětlit, jak se voda dostala na Zemi. Někteří věří, že podmínky na rané Zemi by jakoukoliv vodu odpařily, jak se Země utvářela. Takže voda tedy musela být údajně dodána z nějakého vnějšího zdroje, z komet nebo asteroidů. Tento názor však má problémy. Komety a asteroidy by na Zemi dodaly současně i materiál. Nicméně výzkum ukazuje, že asteroidy, které by nejlépe byly schopné dodat naši vodu, nemají správné složení, odpovídající materiálu, který by tu měly zanechat.

Také za použití evolučních předpokladů o stáří Země to vypadá tak, že nejstarší zemské materiály krystalizovaly před více než čtyřmi miliardami let v přítomnosti tekuté vody, je tedy příliš stará na to, aby ji přinesly komety nebo asteroidy. Aby to bylo pro tento názor ještě horší, nové důkazy naznačují, že voda by se musela odpařit, jakmile by z mimozemského zdroje dorazila.

Odplyňování planety

Jiná hypotéza navrhuje, že možná tu voda byla přítomná vždy a vlivem sopečné činnosti byla dopravena k povrchu odplyňováním, zatímco vodní pára unikala z chladnoucího magma u povrchu do atmosféry. Tato hypotéza počítá s vodou hluboko v nitru Země od počátku jejího vzniku. To je však v rozporu s již dříve zmíněným problémem: Umožnily by navrhované podmínky na rané Zemi zachování takového obrovského množství vody?

Skutečný původ H2O

Ani jedno z těchto navržených řešení dostatečně nevysvětluje, odkud voda pochází nebo proč je tak dokonale vhodná pro život a pro naše použití. Ale Bible na to má odpověď. Voda byla stvořena hned na počátku Bohem. Genesis 1:1–2 říká, že nebesa a Zemi stvořil Bůh a Země byla zpočátku pokryta vodou. Jak zdůrazňuje 2. list Petrův, Země byla stvořena z vody a na vodě upevněna (2 Petr 3:5). Druhého dne byla tato voda oddělena, takže část zůstává na Zemi a další část je rozptýlena v prostoru, což zahrnuje komety a asteroidy.

Voda nemá nějaký záhadný přírodní původ. Byla stvořena Bohem od samého počátku – a to také dokazuje!

Avery Foley, ze serveru kreacionismus.cz

Počet přečtení: 265
Datum: 27. 3. 2023