Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Neobávejte se budoucnosti!

Důležitým prvkem ke zvládání stresu je zbavit se obav z budoucnosti. Je přirozené, že bez vhodného plánování se nezbavíme strachu z budoucnosti. Například pro studenta, který se připravuje na blížící se zkoušku, je určitý stupeň stresu užitečný. Dodá mu motivaci ke studiu, aby se připravil na zkoušku. Pokud se tedy připravuje, nemá důvod dělat si starosti a bát se, jak to s ním dopadne.

Starosti mají tendenci snižovat schopnosti, zatímco zdravý postoj ke stresorům – přijmeme-li je jako výzvu – má tendenci motivovat.

Student, který se nepřipravoval důsledně, má důvod mít strach a možná si řekne: „Proč bych se snažil? Stejně se už do zkoušky nestačím všechno naučit.“ Konstruktivnější postoj zahrnuje organizování a plánování bez dělání si starostí. Student si může říci: „Dnes večer mám ještě tři hodiny. Zkusím se něco naučit.“ K takovému postoji nás nabádá i Bible.

Ježíš se nestaví proti plánování, naopak, ve 14. kapitole, 28. verši Lukášova evangelia jeho důležitost zdůrazňuje. Ježíš vlastně říká: „Pokud dobře naplánuješ a uskutečníš svůj plán, nedělej si starosti o zítřek.“ Jinými slovy, zítřek přinese to, co přinese. Vezmeme-li však jako ilustraci případ studenta, který se neučil, bylo by přinejmenším zvláštní, kdyby si řekl: „Jsem v pohodě. Nebudu si kvůli zkoušce dělat starosti. Bůh mi pomůže.“

Na druhé straně však student, který pilně studuje, nemusí žít ve strachu, zda profesor nepřipraví příliš těžkou písemku nebo že dostane špatnou známku.

Starosti a obavy z věcí, které nemůžeme změnit, jsou poraženeckým postojem. Dnes nemůže nikdo vyřešit to, co přinese zítřek. Můžeme se však soustředit na problémy, které přinesl dnešek. Vyžaduje to plánování, organizování a motivaci. Máme-li čas a možnost věnovat se problému, není důvod k starostem. Ježíš nás vyzývá, abychom udělali všechno, co je třeba udělat dnes – plány i práci. Zároveň radí, abychom se nenechali stravovat obavami o budoucnost. Ty budou vždy zdrojem stresu a také jsou vždy kontraproduktivní.

Osvobození se od starostí pomáhá překonat stres, ale má také pozitivní vliv na tělesné funkce. Spontánní ústup rakoviny souvisí s duševním postojem, postaveným na osvobození se od starostí. (Při spontánním ústupu rakoviny člověk přežije zhoubnou rakovinu nezávisle na léčbě.)

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 2388
Datum: 1. 4. 2009

Mohlo by vás zajímat

Strach a prosperita