Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Progresivní závislost

Snadná dostupnost pornografie je omračující a množství jejich uživatelů překvapí ještě víc.
Rubrika: Závislosti
|
Typ článku: Články

Dvanáct procent (4,2 milióny) všech internetových stránek je věnováno pornografii a pouze 3 % z nich vyžaduje ověření odpovídajícího věku. 25 % prohledávání pomocí různých prohlížečů (68 miliónů denně) se vztahuje k pornografii. 35 % veškerého staženého materiálu (asi 1,5 miliardy měsíčně) tvoří pornografie, 60 % všech návštěv internetu má sexuální charakter. 37 % duchovních uvádí, že bojuje s internetovou pornografií. Odhady velikosti celého pornografického průmyslu se pohybují mezi 4 a 10 miliardami dolarů ročně.

Největší skupinu uživatelů pornografie po internetu představují mladí ve věku dvanáct až sedmnáct let. 90 % osmiletých až šestnáctiletých uvádí, že při vypracování domácích úkolů narazili minimálně na jednu pornografickou stránku. Vystavení traumatizujícímu a šokujícímu obrazovému materiálu může vyvolat znechucení a současně i fascinaci. Podle výsledků jednoho výzkumu navštívilo pornografické stránky nebo stránky se sexuálním obsahem 44 % dospívajících. 10 % dospělých se přiznává k internetové sexuální závislosti. Podle výsledků jedné studie mělo rané vystavení pornografii (před čtrnáctým rokem) za následek vyšší riziko deviantního sexuálního chování, zejména znásilnění. 53 % lidí sexuálně obtěžujících děti používalo pornogfarický materiál jako stimul, když se chystali páchat tento čin.

Obzvlášť znepokojivé výsledky vykazuje dětská pornografie: její konzumenti jsou stále častěji pachateli znásilnění a jiných sexuálně motivovaných trestných činů; pedofilové je používají pro svůj záměr jako donucovací nástroj u svých dětských obětí; děti, které se na ni dívají, jsou vystaveny podstatně většímu riziku, že se z nich vyvinou sexuálně narušené osobnosti; běžným důsledkem jsou neplánovaná těhotenství; může to podněcovat děti k obtěžování dalších dětí a mít negativní vliv na exponované dětské postoje, hodnoty, emoce i na jejich identitu.

Je zřejmé, že pornografie není nevinným způsobem trávení volného času. Čím víc člověk pornografii vyhledává, tím větší riziko je, že to, co vidí, bude chtít prožívat v reálu, včetně sexuálního napadení, znásilnění či obtěžování. K sexuální závislosti dochází, když se člověk stane nutkavě závislým na sexuálních myšlenkách či aktivitách za účelem vyvolat změnu nálady. A mnohdy se stává, že to, co začalo jako pouhá náhodná zvědavost, se časem rozvine do podoby nutkavé sexuální závislosti.

I když se někdo může dívat na pornografické obrázky, aniž by se z toho stal celoživotní zvyk, účinky pornografie jsou ve všech případech progresivní, návykové a škodlivé. Sledování pornografie prakticky vždy snižuje schopnost jedince milovat a zakoušet přiměřenou intimitu v běžném vztahu. Na osobu opačného pohlaví není nahlíženo jako na celistvou osobnost, což má za následek narušení nejhlubšího vyjádření lásky a důvěry, ze kterého se mohou muž a žena společně radovat.

Sexuální závislost mění chemii mozku podobným způsobem jako závislost na drogách nebo alkoholu. Rovněž u této závislosti je důležité spolupracovat při diagnostikování tělesného a psychického stavu i při léčbě s lékařem-odborníkem. Úplné uzdravení je naštěstí možné, včetně obnovení obvyklých sexuálních myšlenek, pocitů a funkcí. Stejným způsobem, jako dochází při nevhodných volbách k mapování mozku směrem k vytvoření škodlivých návyků, dokážou pozitivní volby přemapovat mozek takovým způsobem, že se se zámek behaviorální závislosti rozlomí a člověk může opět žít životem naplněným svobodou.

Z knihy V. Griffinové a spol. Cesta ke svobodě. Vydal Advent-Orion.

Počet přečtení: 1354
Datum: 15. 4. 2019