Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

A co na to pacienti?

Podobně jako většina lékařů jsem na pole zdravotní péče vstoupil pln nadějí a snů, plně oddán poslání ulevovat lidem v jejich utrpení. Během let na škole i jako praktikující lékař jsem nicméně pochopil, že dnešní medicína je spíše než humanitární organizací na zisk orientovaným businessem
Rubrika: Mýty a omyly
|
Typ článku: Články

- a že opravdových zázraků dosahuje v mnohem méně případech, než jsem se kdysi domníval.

Málokdy existuje jeden ideální postup, jak se s nějakou nemocí vypořádat. Moderní metody používané dnešními lékaři (většinou vyžadující supermoderní léky, chirurgické zákroky či ozařování), jsou při léčení chronických, civilizačních onemocnění málokdy úspěšné - a nikdy nejsou stoprocentně bezpečné, protože všechny mají velmi mnoho vedlejších účinků. A protože tyto léčebné postupy nesplňují ideální požadavky účinnosti a bezpečnosti, uvnitř lékařské komunity existuje polemika o tom, jaký je nejlepší způsob léčení těchto nemocí, které postihují populaci v epidemickém měřítku.
Největší kontroverzní oblasti ohledně správného postupu léčby existují u rakoviny, osteoporózy, komplikací provázejících aterosklerózu (včetně nemocí srdce), vysokého krevního tlaku, cukrovky, artritidy a nemocí ledvin.

Téměř každý náš občan (ne-li on sám, pak jistě nějaký jeho blízký přítel či příbuzný), některou z těchto nemocí trpí. Vzhledem k tomu, že neexistuje ideální postup léčby těchto nemocí a že se nabízí řada alternativ, ze kterých lze vybírat, měli byste se i vy aktivně podílet na rozhodnutích, která ovlivní kvalitu a délku vašeho života. Nakonec jste to vy, kdo může nejvíce získat či ztratit.

Jste-li jako většina lidí, musíte se dozvědět více, máte-li být do problematiky osobně zainteresováni. Potřebujete co nejlépe pochopit, jaká je příčina a jaký je význam vaší nemoci. Potřebujete znát možná řešení vašeho zdravotního problému, včetně výhod a nevýhod každého z nich. Vzhledem k tomu, že existuje několik alternativních přístupů, budete potřebovat určitou asistenci, abyste si dokázali dobře vybrat. Jednou z nejdůležitějších rolí vašeho lékaře by mělo být poskytování informací (a odborných lékařských rad) o možných přístupech k léčbě. Měli byste vyhledat péči takového lékaře, který svého pacienta povzbuzuje k tomu, aby se do procesu léčby sám zapojil. Pracujte se svým lékařem na vytváření atmosféry vzájemného respektu a spolupráce - to jistě povede k nejlepšímu možnému řešení vašeho zdravotního problému.

Neměli byste nad svým zdravotním stavem ztrácet kontrolu - tím, že byste svého lékaře nechali rozhodovat (z pozice všemohoucího) za vás. Jako každý obyčejný smrtelník i váš lékař má své vlastní osobní a profesionální názory, které v kombinaci se sumou jeho znalostí ovlivňují rozhodnutí, která pro vás nebo s vámi činí. Vzhledem k omezeným znalostem a předsudkům dochází někdy k nedokonalým úsudkům, které mohou způsobit, že se vám nedostane té péče, o kterou usilujete. Tato omezení můžete kompenzovat tím, že budete ve vtahu lékař - pacient fungovat jako informovaný zákazník.

Na to, co váš lékař ví, a jaký přístup k léčení nemoci zaujímá, má vliv mnoho věcí. Budete-li znát zdroje, které vašeho lékaře ovlivňují, pomůže vám to pochopit, proč jsou některé léčebné postupy populární a jiné ne. Formování lékaře začíná od jeho prvních kroků na fakultě a pokračuje po celá léta praxe. Učíme se léčit podle principů a postojů, které nám předává omezený počet autorit, se kterými jsme se na škole setkali. Lékařské učebnice (psané mnohdy těmi samými odborníky) se podobají téměř až kuchařkám udávajícím, jak se máte starat o nemoci své a členů své rodiny.

Léčebné postupy, které volí lékaři v různých částech země, se vzhledem k tomu od sebe mnoho neliší. I když existuje několik možných přístupů k problému, v určitém čase a v určitém místě se stane obvykle jedna metoda populárnější než ostatní. To nemusí vždycky znamenat, že se jedná o metodu nejlepší. Mezi lékaři, kteří působí ve stejné komunitě a přednášejí ve stejných střediscích existují velmi těsné kolegiální vztahy. Jakmile se jednou některý způsob terapie stane oblíbeným, všechny ostatní možnosti bývají pacientovi uzavřeny. I když se vašemu lékaři třeba nebudou užívané terapie zdát nejvhodnější, zřídkakdy má dostatek času (a někdy chybí i dostatečný zájem) k tomu, aby mohl zpochybnit postupy, které byly vytvořeny na základě mnoha provázaných zájmů - a stojí za nimi celá léta, kdy se tradičně užívaly.

Naštěstí existuje dnes řada zvídavých hlav, které přehodnocují a přetvářejí směr, kterým se medicína ubírá. Možná, že některý z tohoto nového rodu lékařů už pracuje právě s vámi!

Zamyslete se nad tím, jaký má technicky pokročilý systém lékařské péče, který se v posledních desetiletí tak rozvinul, vlastně vliv na vaše zdraví. Jednotlivé složky tohoto systému mají všechny znaky podnikání, včetně prioritního cíle, kterým je maximalizace zisku. Páteř systému zdravotní péče tvoří dnes farmaceutický průmysl. Již od dnů pojízdných předváděcích akcí se jedná o velmi agresivní způsob podnikání. Farmaceutický průmysl utrácí ročně stovky milionů na reklamu, od nákladů na novinový papír až po subvencování výzkumných projektů. Mnohého lékaře podporují v jeho dalším vzdělávání firmy vyrábějící léky. Tento průmysl chce zajistit, abychom znali ten nejlepší způsob, jakými léky a postupy léčit vás a vaši rodinu. Šíří reklamu prostřednictvím vzdělávacích letáků pro pacienty, periodik, akademických knih, audiokazet a videokazet. Stovky publikací podporovaných farmaceutickými společnostmi jsou posílány do lékařských ordinací. Odborné články otištěné v těchto publikacích odrážejí zájmy sponzorujících firem. Většina z nás si předplácí odborné lékařské časopisy - abychom mohli pokračovat v našem vzdělávání. I ty nejprestižnější z těchto časopisů jsou plné barevných inzerátů doporučujících ten či onen lék.

Každý pracovní den okupují pracovnu vašeho lékaře obchodní zástupci vybavení vědeckými studiemi a zdarma nabízenými vzorky produktů svých firem. Tito prodejci mohou být hlavním zdrojem veškerých nových informací, které mnozí lékaři získávají v souvislosti s přístupem k problému, kterým právě vy strádáte. Výrobci léčiv často poskytují zdarma i přednášky (prostřednictvím cestujících profesorů z prestižních univerzit). Dobře vzdělání lékaři nabízejí ovšem pod pláštíkem pokračujícího lékařského vzdělání firemní zboží. Farmaceutické firmy sponzorují plně nebo zčásti mnohé vědecké konference. Jejich finanční zájmy se přitom někdy přímo odrážejí v sestavě přednášejících. Velký díl probíhajícího vědeckého výzkumu je sponzorován farmaceutickými firmami (které přirozeně podporují projekty týkající se jejich výrobků). Tato taktika musí být úspěšná, protože farmaceutický průmysl i nadále směřuje většinu peněz, které vrhá do reklamy, přímo na lékaře. A my, velmi zaneprázdnění lékaři, jistě dychtíme dozvědět se o novinkách, které mohou naší praxi nebo našim pacientům pomoci…

Počet přečtení: 2102
Datum: 7. 2. 2006