Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Ale já nemám pevnou vůli!

Všichni máme rádi úspěch. Chceme uspět a obvykle přejeme úspěch i druhým - pokud nás nijak neohrožují. Lektoři/učitelé životního stylu také milují úspěch, obvykle však nebývají jeho dlouhodobými svědky.
Rubrika: NEWSTART
|
Typ článku: Články

I když člověk představí změny životosprávy v tom nejlepším a nejpoutavějším světle, se vší láskou a péčí, za rok či dříve většinou zjistí, že většina studentů se vrátila ke svým starým způsobům.

„Já ale nemám dostatečně silnou vůli," je nejčastější důvod, se kterým se můžeme setkat. Nebo to někdo vyjádří: „Nedá se s tím nic dělat." V pozadí je skutečnost, že ta největší výzva, která stojí před každým z nás, je výzva ke změně sebe samého - v jídle, v pohybovém režimu, ve způsobu, jak uvažujeme atd.

Na jedné straně je to tak jednoduché. Prostě je třeba si správně vybírat! Bez uplatnění vůle to však nikdy nedokážeme. Co to je vůle? Wikipedia ji definuje takto: „Vůle je schopnost jednat podle vlastního úmyslu (podle vlastní vůle). Projevuje se vnitřní pevností, rozhodností, odhodláním a vytrvalostí."

To zni docela jednoduše, že? Teprve ve chvíli, kdy se pokusíme takto jednat, zjistíme, jak to je těžké - a jak slabí ve skutečnosti jsme! Možná existuje pár lidských bytostí, které projevují „vnitřní pevnost, rozhodnost, odhodlání a vytrvalost". Podle mého názoru mají i lidé s nejpevnější vůlí své slabosti. Jsme všichni jen lidé a bojujeme na určité úrovni se stejnou neschopností dělat to, co bychom opravdu chtěli.

Chceme-li se naučit tajemství úspěšné změny, možná bychom měli slovo „vůle" prozkoumat z větší blízkosti. Obvykle se spojuje s přívlastkem pevná vůle. Pevnost evokuje moc. A právě moc neboli síla je to, co nám schází. Když se pokoušíme o pozitivní změny, často nám docházejí síly. Až příliš často se chceme změnit - ale prostě na to nemáme!

Bůh nás nenechává trápit v naší slabosti. Pavel napsal v listu Filipským: „Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí." (Fil 2,13) Zkombinujeme-li svoji vůli s jeho mocí, jsou možné i stálé změny životního stylu. Dobrou zprávou je, že Bůh dodá svoji moc našim dobrým předsevzetím, takže dokážeme nad svoji slabostí zvítězit!

Fred Hardinge

Počet přečtení: 3482
Datum: 28. 2. 2012