Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Antidepresiva je vhodné používat pouze dočasně

Jen co jsou známy příčiny deprese, je třeba změnit složení stravy, společenské návyky a celkový způsob života. Nasazením vhodných antidepresiv se „získá čas“, který je nevyhnutelně třeba k úplnému přijetí všeho nového v životě. Změny však musí probíhat postupně.
Rubrika: Léky
|

Pokud pacient uvede do praxe všechna doporučení, obvykle s vysazením léků ještě čtyři týdny počkám. Nejen že mě to utvrdí, že nový styl života přetrvává, ale také to poskytne čas, aby tyto změny pozitivně ovlivnily mysl pacienta.

Proces vysazování léků může začít po uplynutí čtyř až devíti měsíců užívání. U pacientů, kteří hůře přijímají změny, to trvá přibližně jeden rok. Vysazování většiny antidepresiv je naštěstí mnohem bezpečnější a snazší než u léků proti úzkosti. Po vysazení SSRI a tricyklik se neprojevuje těžký abstinenční syndrom, jak je tomu při odvykání od narkotik, amfetaminů, alkoholu nebo nikotinu.

Abstinenční příznaky se mohou spíše vyskytnout při vyšších dávkách a delším období léčby. Žel, někteří pacienti náhle a bez lékařské rady přestanou předepsané léky užívat. Důvodem jsou většinou vedlejší nežádoucí účinky, ale také třeba další nemoc (například infarkt či porucha srdečního rytmu), těhotenství pacientky (která léky ze strachu o plod vysadí) nebo nově předepsaný lék, který se špatně snáší s dalšími užívanými léky. V případě, že lék nezabere ani po měsíci užívání, pacient má pokušení ho vysadit.

O abstinenčních příznacích (v lékařské literatuře často nazývaných „reakce na vysazení“) u tricyklik, SSRI a dalších antidepresivech, jako Effexor (vanlafaxin), už existuje mnoho údajů. Abstinenční příznaky se vyskytují u 30 až 50 % pacientů, kteří náhle přestanou užívat vysoké dávky tricyklických antidepresiv.

U některých SSRI jsou abstinenční příznaky větší než u jiných. V pečlivě připraveném výzkumu s 242 pacienty byly SSRI na pět až osm dní náhle nahrazeny placebem, které bylo k nepoznání od pravého léku. Pacient ani lékař nevěděli, zda a kdy se placebo podává. Abstinenční příznaky se projevily 24 až 72 hodin po nahrazení a nejvíce se vyskytovaly po Paxilu (66 %), následoval Zoloft (60 %). Jen 14 % lidí, kteří brali Prozac, mělo abstinenční příznaky. Protože účinek Prozacu a jeho aktivních vedlejších produktů, které se tvoří v játrech, trvá týdny, osmidenní vysazení nemusí vyvolat abstinenční příznaky. Pravděpodobnost jejich výskytu asi měsíc po přerušení užívání může být vyšší.

Nejlepším důvodem k vysazení antidepresiv je vyléčení deprese stravou a změnou způsobu života. V takových případech jen výjimečně přeruším antidepresivní léčbu léky ihned. Nejdříve postupně snižuji dávku na nejmenší možnou, která ještě působí (tento proces trvá většinou dva týdny). Poté doporučím, aby pacient bral dávku obden a nakonec jen dvakrát týdně.

Celý proces vysazování od začátku až po úplné vyloučení léků trvá obvykle pět týdnů (čas se mění podle individuálních potřeb pacienta). Čím vyšší dávku pacient užívá, tím déle proces vysazování trvá; čím vyšší je intenzita nebo počet velmi nepříjemných abstinenčních příznaků, tím je proces pomalejší.

Pokud pacient skutečně „zabudoval“ doporučené změny do svého životního stylu a postupuje při snižování dávek podle doporučení, abstinenční příznaky se vyskytnou jen výjimečně. Pokud se přece jen vyskytnou, obvykle začínají do 48 hodin od snížení dávky nebo vysazení léku. Po úplném vysazení léku se abstinenční příznaky ztrácí do dvou týdnů, i když odborná literatura někdy uvádí až jeden měsíc.

Nejvážnější abstinenční příznaky SSRI se obvykle vyskytují v případě, kdy pacient přestane z vlastního rozhodnutí užívat vysoké dávky léků.

Odvykání od IMAO probíhá mnohem pozvolněji než od SSRI a tricyklik. Přestat užívat IMAO je ve skutečnosti tak náročný proces, že ho lze přirovnat k odvykání od opiátů a amfetaminů. Abstinenční příznaky bývají někdy vážné. To je jeden z důležitých důvodů, proč IMAO předepisuji jen zřídka.

Abstinenční příznaky (v některých případech i vážné), jako jsou bolesti hlavy, závratě, nutkání na zvracení, průjem a reakce podobné šoku se vyskytly po vysazení Effexoru (venlafaxin). U některých antidepresiv, jako je např. Welbutrin (bupropion), se zdá, že jejich náhlé vysazení nežádoucí účinky nevyvolává.

Cílem terapie je užívání léků jako dočasného prostředku, dokud léčebně nezačnou působit nápravné prostředky zdravého životního stylu, které nabízejí dlouhodobé řešení.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 67135
Datum: 7. 6. 2010