Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Čínský bambus

Pablo Casals byl ve svém pokročilém věku prohlášen za nejlepšího cellistu všech dob. Když mu bylo devadesát pět let, položil mu jeden novinář otázku: „Pane Casalsi, je vám devadesát pět let a jste považován za nejlepšího světového cellistu, proč stále cvičíte šest hodin denně?" Mistr Casals se usmál, sklonil smyčec a odpověděl: „Protože si myslím, že stále dělám pokroky."
Rubrika: NEWSTART
|
Typ článku: Články

Je až neuvěřitelné, jak malý počet lidí si dává jasné konkrétní cíle, které by zahrnovaly většinu oblastí jejich života. Známá harvardská studie z 80. let odhalila, že jen necelých 10 % lidí si stanovuje cíle do většiny podstatných oblastí svého života a mizivá 3 % populace mají své cíle definovány písemně.

To má podle výzkumů přímý vztah k tomu, jako pociťujeme osobní kontrolu nad svým životem. Čím méně si lidé stanovují cíle, tím více jim připadá, že určité oblasti života nejsou schopni ovlivnit - tím více věří ve štěstí, náhodu, smůlu nebo osud. A pokud si lidé nestanovují cíle žádné, převažuje u nich pocit, že jsou jako kostky vrženi do nespravedlivého světa, jehož chod je zcela mimo jejich dosah.

Fitzhugh Dodson napsal, že „bez dobrých cílů a plánů jsme jako plachetnice, která napjala plachty, ale nezná svůj směr". Naopak řečeno slovy známého spisovatele Marka V. Hanbena, „motivující cíle jsou jako magnety. Jsou závazkem k činu, přikazují podvědomé mysli pracovat na jejich naplnění."

Stanovte si priority

Dokázali byste si odpovědět na otázku, co je největším nepřítelem toho nejlepšího ve vašem životě? S oblibou tvrdím, že největším nepřítelem toho nejlepšího v našem životě je - to dobré. Je ještě docela snadné vybrat si mezi špatným a dobrým. Ale vybrat mezi mnoha dobrými možnostmi ty nejlepší a na ně zaměřit své úsilí a svou pozornost, to už je skutečné umění.

Žijeme v době, která by se dala nazvat jako „věk inflace priorit". Mnoho lidí promrhá velkou část své energie, času i dalších zdrojů na zcela nepodstatné triviální záležitosti, které nijak nepřispějí k dosažení toho, po čem nejvíc touží. Je to proto, že výše popsaná volba vyžaduje podstoupit bolest ze ztráty něčeho, co je sice také lákavé, ale méně důležité.

Pokud chci například během tří měsíců shodit přebytečných deset kilogramů, může to znamenat rozhodnutí vzdát se každý den televize, aby měl nebo měla čas na každodenní dávku cvičení. Ale to již bývá cena, kterou mnoho lidí zaplatit nedokáže. A tak jim nezbývá nic jiného než další roky naříkat nad „svým nešťastným sklonem k nadváze" a zkoušet nové „zaručené" prostředky, které jim mají zajistit štíhlost „bez jakékoliv diety a vynaložené námahy".

Dobře si určete svůj cíl

L. Williams, slavný trenér amerického fotbalu, začal po skončení své kariéry velmi úspěšně podnikat. Napsal knihu, v níž uvádí šest jednoduchých zásad, jak spolehlivě dosáhnout cílů, po nichž toužíme.

Kdo chce dosáhnout cíle, ten musí:

1. mít vlastní konkrétní cíl
2. musí si ho napsat
3. musí ho umístit v čase
4. musí stanovit postup, jak cíle dosáhnout
5. musí se rozhodnout, jakou cenu je ochoten zaplatit
6. musí na to myslet každý den

Chcete se těšit z úspěchu? Definujte si základní priority ve všech oblastech života. Sepište si seznam věcí a vztahů, které jsou pro vás maximálně důležité. V každé oblasti si stanovte přesně definované cíle (měřitelné, konkrétní, termínované) a vytvořte realistické plány, jak těchto cílů dosáhnout.

Již v okamžiku, kdy na svém životě začnete takto pracovat, zjistíte, že se ve vás něco podstatného mění. Není vždy potřeba dělat hned velké radikální změny. Mnohem důležitější je začít malým krokem, ale učinit jej každý den. O našem životě rozhodují právě takováto každodenní rozhodnutí, protože z nich se stávají návyky, které podstatnou měrou utvářejí náš život. Velmi výstižně to vyjádřil Teodor Leasing, když napsal: „I ten nejpomalejší, který má svůj cíl stále před očima, postupuje rychleji než ten, kdo chvátá bez cíle."

Začněte psát

Druhá položka Williamsova seznamu kroků k úspěchu důrazně připomínala nezbytnost písemného zaznamenání všech cílů. Pokud jako většina lidí máte se psaním problémy, nezoufejte. Nebudete sami, komu se tento mentální blok podařilo překonat.

Ještě jednou opakuji, že některé věci se sami o sobě nedozvíme, dokud je nevyjádříme nahlas, nebo - a to ještě s hlubším výsledkem - nevypíšeme na papír. Výzkumy, které byly na toto téma prováděny, jednoznačně potvrzují význam písemného záznamu našich aspirací. Není žádnou náhodou, že „u lidí, kteří si pravidelně vedou deník nebo jiným způsobem zaznamenávají své aspirace, je až o 32 % pravděpodobnější, že v jejich vnímání převládne životní pocit úspěšné cesty vpřed."

To, co je napsáno na papíře, je mnohem pochopitelnější a snadněji prozkoumatelné než pouhé myšlenky a představy, které se nám honí hlavou. V případě zaznamenaných cílů jde navíc o jakýsi osobní závazek, smlouvu, kterou uzavíráme sami se sebou. Proto často doporučuji k osobnímu seznamu cílů připojit ještě i vlastnoruční podpis. Našemu podvědomí tak vyšleme další signál, že své předsevzetí myslíme skutečně vážně. Mark V. Hansen, slavný autor Slepičí polévky pro duši, to vyjádřil slovy: „Jakmile zaznamenáte své sny a cíle na papír, rozpoutáte tím proces, ze kterého vyjdete jako jiná osobnost."

Jednoduchý a motivující systém plánování, který vás bude spolehlivě provázet na této vzrušující cestě sebeobjevování, se může stát jednou z vašich nejlepších časových a finančních investic.

Sociální psychologové King a Napa přišli ve svém výzkumu z roku 1998 na základě odpovědí mnoha respondentů k velmi silnému zjištění: „Pocit, že váš život dává smysl, má až osmkrát větši vliv na úroveň spokojenosti se životem než vysoký plat." Náš osobní plánovací systém nemá sloužit pouze k tomu, aby udržel naši pozornost na položkách, které nesmíme zapomenout. Jeho stěžejní rolí by mělo být, aby nám pomohl objevovat hlubší smysl a účel našeho života. Díky tomuto přístupu dokážeme potom v každé situaci objevit novou výzvu pro svůj osobní růst. Viktor Frankl to vyjádřil ve své nejznámější knize Vůle ke smyslu slovy: „Neexistuje člověk, pro něhož by život neměl přichystaný smysluplný úkol. Neexistuje situace, v níž by nám život přestal nabízet smysluplné možnosti."

Vytrvejte!

Dali jste si předsevzetí, ale příliš se vám nedaří? Zdá se vám, že jste se již dlouho snažili a stále se nic neděje? Máte chuť to vzdát? Pokud se rozhodnete, že do svého života vnesete novou linii osobního růstu a plánování, vytrvejte.

Nové návyky se nikdy nezískávají snadno. Znáte pravidlo 21 dnů? Obvykle trvá minimálně dvacet jedna dnů, než se nám podaří starý návyk nahradit novým. Většina lidí se vzdá příliš brzy - dříve, než se nová předsevzetí a nové návyky podaří dostatečně zpevnit. Pro začátek si dejte malé cíle, ale pracujte na nich každý den. Za jejich splnění se odměňte. Postupně získáte větší jistotu a sebevědomí, které vám pomohou stanovovat si stále vyšší a uspokojivější cíle.

Čínský bambus je podivuhodná rostlina. Zasadíte jej do země a první rok se zdánlivě neděje vůbec nic. Jediné, co můžete pozorovat, je krátký oddenek, z něhož vyrůstá slaboučký výhonek. Veškerý růst se odehrává skrytě pod zemí. Ale v pátém roce najednou bambus vyroste do výše více jak dvaceti metrů.

S našimi cíli a sny je to podobné. Je to jiskřička, která může zapálit veliký oheň. Ale nejdříve je třeba vynést je na světlo, pečovat o ně, připravovat půdu. Znamená to ujasnit si, kam chceme dojít, přesně to formulovat, vytvořit plány, rozvrhnout jednotlivé etapy a potom vyvinout úsilí. Bez inspirujícího cíle zůstane člověk jen jedním z mnoha, kteří se ztrácejí ve vlnách života. Ale když objevíte sen, který nejvíc odpovídá vašem osobnímu zaměření, stanovíte-li si cíl, který vás dokáže motivovat a nadchnout, váš život získá novou dimenzi. Od základu se změní vaše vnímání i hodnocení životních situací. Nic vás nemůže odradit. Události života se naučíte přijímat jako výzvu k objevení svých možností.

Vytrvejte ve svém úsilí a výsledek se dostaví. Pamatujte na to, co prohlásil Blaise Pascal: „Velcí lidé nemají více schopností než lidé obyčejní, ale mají velké cíle." Vytrvalost nenahradí nic na světě. Nenahradí ji talent - existuje spousta neúspěšných lidí s talentem. Nenahradí ji ani genialita. Svět je plný vzdělaných lidských trosek. Slogan „Vytrvej ve svém úsilí" řeší a vždy bude řešit problém lidstva. (Calvin Coolidge)

Z knihy Mojmíra Voráče „Kreativní time management (nejen pro ženskou duši)". Vydalo nakladatelství Pyramida systém.

Počet přečtení: 4246
Datum: 10. 9. 2012