Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Co je to mazdaznan

Mazdaznan je filozoficko-náboženské hnutí založené na přelomu století Otomanem Zar-Adusht Hanishem. Název "mazdaznan" se skládá ze tří slov, jejichž význam ve staroíránském jazyce awesta je: ma - veliký, dobrý; zda - poznávat a přemýšlet; znan - ovládnout.
Rubrika: Mýty a omyly
|
Typ článku: Články

Mazdaznan má tedy vést k zlepšení tělesných i duševních schopností člověka. Součástí tohoto filozoficko-náboženského systému je i pečlivě vypracovaný systém stravování.

Život zakladatele mazdaznanu je plný tajemství a nejasností. Narodil se jako Otto Hanish v prosinci roku 1844 nebo 1854, jako místo narození se uvádí Posen, Lipsko, Chicago nebo Teherán (i velké lexikony se rozcházejí v datu a místě narození). Samotný Hanish prý označil za místo svého narození hlavní město Iránu. V Teheránu údajně pracoval jeho otec jako ruský vyslanec. Kdy a kde dr. Hanish zemřel, se (na rozdíl od počátku jeho života) ví přesně. Bylo to 29. února 1936 v Los Angeles.

Otto Hanish vystudoval medicínu a za svého pobytu v Asii přišel do styku se staroperským učením Zarathustras. Základem tohoto učení je dualismus mezi světlem a tmou, pravdou a lží. K dosažení tělesného a duchovního zlepšení člověka používá toto učení mnoha prostředků, jako např. správné výchovy (dokonce ještě před narozením), umění sebeovládání, systému správného dýchání a samozřejmě i správného stravování.

Hlavní principy výživového systému mazdaznanDr. Hanish tvrdil, že výživa plní dvě důležité funkce: za prvé dodává tělu energii (která je pak využívána ke tvorbě tělesného tepla), za druhé pomáhá vždy znovu a znovu vytvářet buňky potřebné k výstavbě těla (pro tento druhý úkol je nezbytná sluneční energie uložená v potravinách). Mazdaznan uvádí pět pravidel správné výživy.

Výživa musí odpovídat stáří člověka
Podle tohoto učení se mladí lidé nacházejí ve fázi budování a proto potřebují potraviny bohaté na živiny - jako pokrmy z mouky, medu, různých sirupů a zralého ovoce. V pokročilém věku se mají konzumovat očišťující potraviny - jako ovoce, zelenina a pokrmy z pšenice. Luštěniny jsou vhodné v mládí i ve stáří.

Výživa musí odpovídat ročnímu obdobíTato část učení je velice složitá, jejím základem je víra v různou koncentraci magnetických sil v průběhu roku. V červenci údajně dochází k největšímu nahromadění magnetických sil. Odhlédneme-li od těchto komplikovaných schémat, můžeme zjednodušeně konstatovat, že mazdaznan obecně doporučuje konzumovat především ty potraviny, které dozrávají v tom ročním období, ve kterém se právě nacházíme. Mazdaznan odmítá konzumaci konzervovaných potravin.

Výživa musí mít harmonizující účinek
Podle mazdaznanu lze rozdělit lidi na dvě skupiny - na "elektricky" nebo "magneticky schopné". "Elektricky schopní" lidé vidí smysl života v materiálních věcech, mají rádi pohodlí a bohatý společenský život. Jsou přátelští, zábavní a lehkovážní. Jejich kosti jsou křehké, mívají problémy s trávením a sklony k obezitě. Správnou výživou jsou pro ně hlavně potraviny bohaté na cukr a kyseliny, jako je např. ovoce.

Mezi "magneticky schopné" lidi patří chladní a uzavření introverti, zaměření na své nitro, na svůj vlastní duševní svět. Tyto lidi stojí hodně námahy se projevit. Nemají obvykle rádi tělesnou námahu, mívají silné kosti a dobré trávení a nemají sklony k tloustnutí. Takoví lidé by podle mazdaznanu měli jíst především slané potraviny, jako je např. zelenina.

Výživa musí být přizpůsobená temperamentu
Podle mazdaznanu lze lidi rozdělit také podle temperamentu, na základě toho, na co kladou především důraz - a to na intelektuálně, duchovně či materiálně založené.

Intelektuálně založený člověk je závislý především na správné funkci svého mozku, proto potřebuje potraviny bohaté na fosfor (jako je např. pšenice). V omezeném množství by měl konzumovat mléčné produkty a vajíčka. Všeobecně by intelektuálně založení lidé měli jíst všechno, co roste ve výšce, a také produkty, které jsou barvy bílé nebo žluté. Doporučuje se konzumace tropického ovoce, mandlí, salátů a - na posílení nervů - pití bylinkových čajů.

Duchovně založený člověk by měl především konzumovat produkty, které rostou na zemi a které jsou barvy zelené a modré. Ve velice omezeném množství by měl požívat mléčné výrobky, kávu, čaj. Vhodné je pro něj subtropické ovoce, různé obiloviny, saláty, dušená a pečená zelenina.

Materiálně založený člověk miluje podle mazdaznanu především ovoce a plody, které rostou pod zemí a jsou barvy červené a hnědé (mezi takové potraviny patří např. různé tropické a subtropické ovoce, mrkev, brambory či cibule). Základem jeho stravy by měly být polévky, kaše, zapečená zelenina, saláty, měl by konzumovat hodně mléčných produktů.

Potraviny se musí navzájem správně kombinovat
Mazdaznanu vyznává správné a nesprávné kombinace potravin. Mezi neslučitelné dvojice patří např. peckovité ovoce a zelenina, cukr a ovoce, sůl a zelenina, dva různé druhy pokrmů z mouky nebo dva různé pokrmy z bílkovin. Za správné kombinace se považují např. rýže a jogurt, salát a jídlo z vajec, chleba a ovoce nebo ořechy.

K přípravě zeleniny používají zastánci mazdaznanu zvláštní hrnce s velice tlustým dnem, které umožňují její dušení v trošce oleje bez přidání vody. V západní Evropě a v USA se ve speciálních obchodech dají koupit hrnce vyrobené podle předlohy dr. Hanishe. Jedná se o smaltovaný hrnec s tlustým dnem, který má čtyři oddělení umožňující dusit současně (ale přitom odděleně) čtyři druhy zeleniny.

Hodnocení
Najít v České republice zastánce mazdaznanu je jistě vzácností. Mazdaznan představuje ve své podstatě lakto-ovo-vegetariánský způsob stravování doplněný řadou dalších doporučení, z nichž mnohá jsou součástí náboženského systému. Není naším úkolem tato doporučení racionálně hodnotit. Věříte-li, že lidský duch je tvořen rovnováhou mezi působením elektrických a magnetických sil, můžete následně věřit i v pravdivost výživových doporučení vycházejících z tohoto pravidla.

Nicméně, vzhledem ke zdravému důrazu na konzumaci ovoce, zeleniny, obilovin a luštěnin, lze tento stravovací systém s výhodou použít při léčbě celé řady civilizačních onemocnění.

Mudr. Petr Pribiš, Dr.P.H., autor článku i celého seriálu "Cesty ke zdraví", je absolventem Fakulty všeobecného lékařství UK a absolventem oboru výživa a preventivní medicína na School of Public Health na Loma Linda University v Kalifornii.

Počet přečtení: 6625
Datum: 27. 4. 2005