Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Elita: Zdraví a ne jelita

Lékaři unavení z absolvování kurzů dalšího vzdělávání v medicíně konaných v lyžařských a golfových střediscích budou mít v roce 2001 další možnost - nakoupit na trhu čerstvou zeleninu a uvařit ji v italské kuchyni!
Rubrika: Mýty a omyly
|
Typ článku: Články

Harvardská fakulta veřejného zdraví (Harvard School of Public Health) a organizace Oldways Preservation and Exchange Trust pořádají totiž na jaře tohoto roku kurzy dalšího vzdělávání lékařů v Miláně nebo v Neapoli, kde se lékaři dozvědí o přednostech středomořské potravinové pyramidy a o tom, jak ji využívat ve své praxi.

K. Dun Gifford, prezident a zakladatel Oldways, uvedl, že tento program je potřebný, protože i když jsou pacienti přesvědčeni o tom, že jejich lékař je nejlepším zdrojem informací o správné výživě, lékařům samotným se nedostává během studia na lékařské fakultě ani na začátku praxe po promoci téměř žádného školení v otázkách výživy.

Otázky o správné výživě jsou problémem

"Lékaři nám říkají, že jednou z nejsložitějších situací, které musí řešit, je odpovídat na otázky týkající se výživy," konstatoval Gifford během rozhovoru v kanceláři neziskové organizace sdružující odborníky na otázky výživy, ve městě Cambridge v americkém státě Massachusetts.

Obecně platí, že pokud se výživy týče, soustřeďují se lékaři velice mylně jen na to, aby se konzumovaly potraviny, které pomáhají zabránit vzniku srdečních chorob, prohlásil dr. Walter Willett, přednosta oddělení výživy na Harvardské fakultě veřejného zdraví.

"Výživa je důležitější, než jsme si dříve uvědomovali," řekl. "Dlouho jsme si mysleli, že to znamená jenom konzumovat méně nasycených tuků, méně cholesterolu. Zjistili jsme ale, že jsou důležité souvislosti výživy i s jinými než jen se srdečními chorobami. Výživa může pomoci v prevenci proti řadě chronických, tzv. civilizačních nemocí, takže je načase, aby se lékaři v otázkách výživy a zdraví začali vzdělávat."

Vzdělávání o výživě nemusí být nudnou kombinací vědy a statistiky. Gifford a Willett se rozhodli vyučovat tomuto předmětu s využitím zdravých regionálních kuchyní osvědčených na vědeckém základě. Nejdříve budou přednášet o potravinové pyramidě oblasti Středozemního moře, později přidají pyramidy založené na latinsko-americké, asijské a vegetariánské stravě.

Středomořská potravinová pyramida, kterou společně sestavily Harvardská fakulta veřejného zdraví a společnost Oldways v roce 1994, byla výsledkem výzkumu a spolupráce obou institucí. Pyramida je založena na tradiční středomořské stravě, která je spojena s nízkým výskytem chronických civilizačních onemocnění souvisejících se stravou a dlouhou očekávanou délkou života dospělých osob, přičemž obojí je typické právě pro danou oblast, kde chutné jídlo je zároveň i zdravé.

Účastníci kurzu budou navštěvovat hodiny vědy o výživě a změně stravovacích zvyklostí. Tyto hodiny budou rozšířeny o mimoškolní činnost, jako je návštěva trhu s potravinami, účast na hodinách vaření (a ochutnávání), a návštěvy kulturních akcí; to vše má poskytnout účastníkům kurzů informace z první ruky a umožnit jim, aby účinně pomáhali svým pacientům při vhodnějším výběru potravin.

První kurz dalšího vzdělávání pro lékaře se bude konat v Itálii, přičemž jako o místech pořádání dalších kurzů se uvažuje o Aténách, Madridu a Izraeli.

Oldways a Harvard používají jako podkladu pro výuku o výživě uvedené regionální potravinové pyramidy, protože představují tradiční způsoby stravování, které jsou těsně spjaty s dlouhodobým zdravotním stavem (Circulation 1999;99:779-785). Tyto pyramidy se liší od potravinové pyramidy sestavené americkým ministerstvem zemědělství, která je "směsicí podložených zjištění, neověřených představ odborníků, zastaralých přístupů k třídění potravin do skupin a politických kompromisů s mocnými ekonomickými zájmy, jaké přestavuje mléčný a masný průmysl," uvádí Oldways na své internetové stránce (k dispozici na adrese http:/www.oldways.org).

Rozdíly ve stravě
Jedním z rozdílů mezi pyramidou vypracovanou americkým ministerstvem zemědělství a středomořskou pyramidou je to, že americké ministerstvo zemědělství doporučuje denní konzumaci masa, které zařazuje do jedné skupiny s fazolemi, drůbeží, ryby a ořechy. Středomořská pyramida zařazuje ořechy do jedné skupiny spolu s fazolemi a luštěninami a doporučuje jejich každodenní konzumaci, přičemž ryby a drůbež doporučuje jíst pouze několikrát týdně a ostatní libové maso jako součást jídla pouze jednou za měsíc. Doporučuje také vyšší konzumaci spíše rostlinných olejů než živočišných tuků, zatímco americká pyramida klade všechny oleje a tuky dohromady do jedné skupiny.
Důraz na ovoce a zeleninu a odklon od masa jsou také základními prvky latinsko-americké, asijské a samozřejmě i vegetariánské pyramidy, které doporučují Oldways a Harvard.

Desetiletí nových údajů
"Americká potravinová pyramida se neopírá o vědecké údaje a je v rozporu s tím, co jsme se v posledních deseti letech dozvěděli o tom, co je důležité," prohlásil dr. Willett (Science 1994;264:532-537).

Je třeba nicméně přiznat, že základnou pyramidy amerického ministerstva zemědělství jsou obiloviny, ovoce a zelenina, stejně jako v ostatních pyramidách. Kromě toho ovšem ministerstvo zemědělství USA doporučuje denně dvě až tři porce ze skupiny zahrnující maso (včetně ryb a drůbeže), suché fazole, vejce a ořechy.

Willett uvedl, že doufá, že lékaři budou odjíždět z navrhovaných kurzů dalšího vzdělávání se znalostí současných přestav o stravě, které kladou důraz na význam různých druhů tuků, cukrů a mikroživin. Dodal, že lékaři, kteří se seznámí se zdravou stravou v odlišném prostředí, se tak možná dozvědí o nových možnostech prevence nemocí.

"Zaměření informací, kterých se lékařům (ve Spojených státech) dostává, ovlivňují zásadním způsobem farmaceutické společnosti," poznamenal Willett. "Zajeďte si na jakýkoliv lékařský kongres a uvidíte tam desítky stánků propagujících nové léky, které jsou všechny velmi drahé, a jen výjimečně tam vidíte nějaký stánek s informacemi o výživě a stravě, které jsou z kvantitativního hlediska mnohem důležitější."

JAMA 2000,284:817-818. JAMA, české a slovenské vydání, ročník 9, číslo 1, leden 2001

Počet přečtení: 3280
Datum: 13. 3. 2006