Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Integrita jako základ

Devátá britská expedice, jejímž cílem bylo dobytí nejvyšší hory světa, Mt. Everestu, se uskutečnila v květnu roku 1953. Výpravu vedl John Hunt a horolezci byli rozděleni do dvojic.
Rubrika: NEWSTART
|
Typ článku: Články

Tomu Bourdillonovi se podařilo spolu s Charlesem Evansem dostat až 100 metrů pod vrchol. Kvůli problémům s kyslíkem se museli vrátit, ale tím, že prošlapali cestu a zanechali na trase vybavení, usnadnili následující pokus Edmunda Hillaryho s Tensingem Norgayem. Zpráva o jejich úspěchu ještě zvýšila nadšení milionů Britů oslavujících 2. června 1953 korunovaci královny Alžběty II.

Po dobu několika let bylo oficiální verzí, že na vrchol vystoupili oba muži současně. Pak však Tensing se slovy, že „pro Everest je dobrá jenom čistá pravda“ uvedl, že na vrchol vystoupil jako první Hillary. Jeho poctivost je krásným příkladem integrity v životě tohoto prostého Šerpy.

Integrita – jakkoliv zvláštně to může znít – je důležitým faktorem v předpise na úplné zdraví. Jedná se o motivační složku, která hraje roli při uvádění zdravotních návyků do praxe. Integrita je soulad mezi teorií a praxí. Jedná se o průhlednost a důvěryhodnost, které by měly charakterizovat každý náš čin. Pokud se naše slova liší od našich činů, schází nám integrita. Poctivost nás může vést k přiznání viny, ale nemusí stačit ke změně chování. Integrita znamená, že jsme se rozhodli žít podle těch principů, které jsme přijali za správné.

Ještě jako mladý jihoafrický právník se Mahátma Gándhí odevzdal myšlence spravedlnosti a svým vlastním příkladem učil ostatní, jaký vliv a jakou moc má integrita. George Ludwig vypráví následující příběh: „Jedna matka k němu jednou přivedla své dítě a prosila jej, aby chlapci řekl, že nemá jíst cukr, protože to není dobré pro jeho rozvíjející se chrup. Gándhí odpověděl: ‚Teď to nejde. Ale přiveďte ho opět za měsíc.‘ Matka byla rozmrzelá, že ji Gándhí nevyslyšel. Přijela zdálky a čekala, že jí mocný vůdce podpoří v jejím výchovném úsilí. Neměla však žádné jiné východisko, a tak se o měsíc později s chlapcem opět dostavila.

Gándhí vzal do svých rukou drobné dětské ručičky, poklekl k chlapci a něžně mu řekl: ‚Nejez cukr, mé dítě. Není to pro tebe dobré.‘ Pak jej objal a vrátil matce. Matka se vděčně, ale zmateně otázala: ‚Proč jste mu to neřekl před měsícem?‘ ‚No,‘ odpověděl Gándhí, ‚protože před měsícem jsem ještě cukr sám jedl.‘“

Integrita a zdravá společnost

Integrita má vliv nejenom na zdraví jednotlivce, ale i na zdraví společnosti – protože volá k loajalitě a ke lnutí k poctivosti v chování i ve víře. Duševní zdraví mnohých by mohlo být zachováno, kdybychom disponovali dostatečnou integritou k tomu, abychom nevnucovali svoji vůli ostatním – a nenechali se manipulovat nepříznivým hodnocením od lidí z našeho okolí. Člověk je velmi náchylný k překroucení faktů, a to zvláště když se týkají jeho vlastních návyků. Není to žádná novinka. Již Michelangelo prohlásil: „Lehkovážnosti tohoto světa mne připravily o čas, který mi byl dán, abych jej trávil s Bohem.“

Integrita soustředí naši mysl na pravdu, smysl, hodnotu a realitu. Pokud přistoupíme ke zdraví takto, zjistíme, že jsme často nepoctiví vůči sami sobě. Zamysleli jste se někdy nad tím, kolik závislých lidí nastoupilo na šikmou plochu proto, že ignorovali rizika, kterých si byli dobře vědomi? Kolik začínajících kuřáků ignorovalo známá fakta, jen aby „byli in“ anebo vypadali nad věcí? Naopak integrita ochránila tisíce těch, kteří nabídku nějaké drogy odmítli – přestože mohli být fascinováni příjemnými předpokládanými zážitky spojenými s jejím užíváním.

Integrita zahrnuje mnoho aspektů života. Je základem dobrého duševního zdraví, vztahů naplněných důvěrou i zodpovědného chování vůči druhým.

Z knihy kolektivu autorů Celebrations: Living Life to the Fullest.

Počet přečtení: 3511
Datum: 8. 1. 2017