Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Léčba deprese u dětí

Devadesátá léta dvacátého století přinesla prudký nárůst užívání antidepresiv dětmi a mladými lidmi (ať už samostatně, či spolu s jinými léky). V té samé době byla tricyklika – do té doby nejčastěji užívané léky při léčbě velké deprese u mladých i dospělých pacientů – nahrazena SSRI.

Ročně se mladým pacientům předepisovalo více než milion receptů, přičemž mezi léky ovlivňujícími činnost mozku zaostávaly SSRI v prodeji jen za stimulanty.

Údaje z pokusů na kontrolní skupině potvrzují účinnost SSRI, včetně fluoxetinu, sertralinu a paroxetinu u depresivní dětí a adolescentů. Jedna studie dokázala, že 40 % dětí a mládeže, jejichž stav se po SSRI zlepšil, se v průběhu jednoho roku deprese alespoň jednou vrátila. Opět to podtrhuje význam hledání skutečné příčiny deprese u dětí a zaměření se na změnu stravovacích návyků a životního stylu, které mohou natrvalo zlepšit jejich stav.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 6017
Datum: 5. 6. 2010