Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

NEWSTART, jak to všechno začalo

Weimar je malá vesnička v předhůří Sierra Nevadského pásma. Rozkládá se po obou stranách kalifornské dálnice číslo 80 v úseku mezi Sacramentem a Renem ve výšce asi sedm set metrů nad mořem. Je obklopena borovými a jedlovými lesy. Má velmi čistý vzduch a leží na slunném místě pod sněžnou hranicí a nad údolní mlhou.
Rubrika: NEWSTART
|
Typ článku: Rady lékaře

V tomto krásném místě, jakoby stvořeném pro vybudování střediska péče o zdraví a pro výchovně vzdělávací programy v této oblasti, zahájila v roce 1977 svoji činnost skupina lékařů a pedagogů. Otevřela výchovvně vzdělávací a zdravotnický institut podle modelů světoznámého centra „Battle Creek Sanitarium and Battle Creek College“. Středisko nazvali Weimarským institutem a jejich sen se začal uskutečňovat – centrum zdravého životního stylu „NEWSTART“ bylo na světě.

Název NEWSTART vymyslel jeden z prvních weimarských hostů. Je to zkratkové slovo vytvořené se začátečních písmen osmi po sobě následujících slov (v angličtině), která označují osm základních podmínek nutných k životu – výživa, cvičení, voda, slunce, střídmost (sebeovládání), vzduch, odpočinek a víra. Tyto podmínky také tvoří základ filozofie zdraví Weimarského institutu. Použijeme-li tyto zásady pro uchování zdraví i při léčbě nemocných, pak – jsou-li řádně a vcelku dodržovány – působí jako uzdravující činitelé.

Zdravotní program NEWSTART je vlastně soudobou obnovou zásad zdravotního hnutí 19. století – doby, ve které byla lékařská praxe založena spíše na zkušenostech než na rozumovém poznání. Na protest proti všeobecnému předstírání vědecké praxe zahájilo několik lékařů revoluci v medicíně a nazvalo ji „zdravotní reformou“.

Pravděpodobně nejznámějším a nejvýznamnějším zdravotním reformátorem v Americe byl John Harvey Kellogg. „Battle Creek Sanitarium and Hospital“, které Kellogg v roce 1877 založil v Michiganu, se staly modelem péče o zdraví na konci devatenáctého a počátku dvacátého století. V tomto věhlasném středisku pobývaly i významné osobnosti tehdejší doby. Mezi hosty v „Battle Creek“ patřili například Henry Ford, John D. Rockefeller, Jr., Thomas Edison, Dr. Morris Fishbein (vydavatel časopisu americké lékařské společnosti), George Bernard Shaw, William Howard Taft, Ivan Pavlov, Clara Bartonová a mnoho dalších.

O úspěch této významné instituce se zasloužila i Ellen G. Whiteová, přední laická pracovnice v oblasti zdraví a střídmosti v 19. století. Nejenže podporovala vzdělávací program Dr. Kellogga, ale také se s ním dělila o své nevšední poznání v oblasti péče o zdraví a podle jeho vlastních slov mu pět let pomáhala udržovat velmi dobrou úroveň lékařské praxe.

Co je podstatou Weimar Institute a jeho zdravotního programu? Jak můžete hned začít uplatňovat zásady této metody pro zlepšení zdraví ve svém životě? Nejprve se podívejme na to, jak se program uplatňuje v samotném Weimaru. Weimarské středisko zdraví není diagnostickým centrem ani nemocnicí, jak je spousta lidí chápe. Hosté jsou podle možností na základě lékařského výzkumu nezkresleně informováni o příčinách svých zdravotních problémů a o tom, jak se jich sami mohou zbavit nebo je alespoň zmírnit.

Když se hosté ubytují, jsou podrobeni celkové lékařské prohlídce, která zahrnuje anamnézu, fyzikální vyšetření odbornými lékaři, zátěžový elektrokardiogram, laboratorní vyšetření krve, moče a další speciální testy. Každý den v půl sedmé ráno se podává snídaně a potom následuje krátká pobožnost /dobrovolná) vedená kazatelem. Jídelníček a program cvičení sestavují lékaři. Ošetřovatelky a dietní sestry vedou každý den kursy přípravy jednoduché a zdravé stravy. Na cvičební program dohlíží rehabilitační pracovník.

Lékaři na přednáškách seznamují hosty s tím, co a proč mají či nemají dělat. Srozumitelným jazykem jim objasňují podstatu a příčinu srdečních nemocí, cukrovky, vysokého krevního tlaku, kloubních onemocnění a rakoviny. Vysvětlují příznaky, diagnózu a zvolený způsob léčby. Lékaři vyzdvihují racionální a vědecký základ dobrých výsledků získaných určitými změnami životního stylu. Tyto přednášky jsou hlavním bodem programu NEWSTART a získávají si důvěru.

Všichni hosté jsou převedeni na vegetariánskou stravu bez jakýchkoliv rafinovaných potravin či olejů. Příjem soli je omezen. Počet přijímaných kalorií se liší podle individuálních potřeb, ale zpravidla je asi poloviční ve srovnání s počtem kalorií, které člověk přijímal doma. Jen zřídka, pokud vůbec, pociťují hlad mezi jídly. Kalorická hodnota přijímaných tuků je omezena na deset až patnáct procent celkového kalorického příjmu. Mléko, vejce i ostatní živočišná strava je vyloučena.

Značnou část svého volného času tráví hosté na procházkách, určitá část denního programu je vyhrazena pro hydroterapii a fyzikální léčbu. Snídaně je obvykle nejvydatnějším jídlem dne, v poledne je připraven studený pult a v půl šesté večer se podává lehká večeře. Večer bývají připraveny nenáročné programy a hosté vítají možnost jít spát v devět hodin. Velmi potěšující je změna, kterou hosté prodělají během svého pobytu ve středisku. Téměř okamžitě mezi sebou navazují kontakty. V průběhu několika dní se mezi nimi vytvářejí přátelské a kamarádské vztahy. Přicházejí jako cizí lidé, po pětadvaceti dnech odcházejí a jsou si téměř bližší než příbuzní. Mnozí přicházejí o holi, na vozíku nebo s pomocí jiných a při odchodu jsou schopni ujít osm až patnáct kilometrů denně a léky potřebují jen v omezené míře nebo je nemusejí užívat vůbec.

Výzkumný tým vede záznamy o více než 1 500 hostech, kteří prošli pětadvacetidenním programem NEWSTART. Lékařské časopisy mají o tuto skupinovou studii, která ukazuje opodstatněnost zdravotního programu NEWSTART, velký zájem.

Každý institut je však něco víc než jen budovy a programy. Ani Weimarský institut není pouhou filozofií či krásným místem. Jsou to především lidé, na nichž stojí a padá každá organizace. Jací lidé tedy dělají z programu Weimarského institutu vzor změny životního stylu?

Pedagogičtí i odborní pracovníci Weimarského ústavu a zdravotnického centra NEWSTART jsou kvalifikovaní, dobře vyškolení specialisté, znalci svého oboru. Všichni mají zkušenosti v oblasti zdravotnické výchovy a vzdělávání a jsou zaměřeni na preventivní medicínu. Všichni jsou natolik oddaní své práci, že jsou z praktického hlediska „dobrovolníky“. Program Weimarského institutu podporuje zdravotní revoluci založenou na prastarých zásadách s jejichž pomocí se dá žít život naplno.

Počet přečtení: 4655
Datum: 24. 7. 2004