Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

NEWSTART v kostce

V životě je mnoho věcí, kterých si vážíme a ceníme, ale jedním z nejdůležitějších aspektů našeho života - který je často považován za samozřejmý - je naše zdraví. Většina lidí v dnešní společnosti má ovšem tak naspěch, že péče o vlastní zdraví není na žebříčku priorit tak vysoko, jak by být měla.
Rubrika: NEWSTART
|
Typ článku: Rady lékaře

Výsledkem je, že stále více lidí trpí nemocemi, které jsou ve vztahu k životnímu stylu, tzv. civilizačními chorobami, kterým by bylo možno předejít, kdyby byl jejich životní styl lepší.

Chceme-li těmto civilizačním chorobám předcházet, je důležité vědět, jak naše tělo funguje. V přírodě existují zákony, kterým podléhá prakticky všechno dění. Když například vyhodíme míč do vzduchu, v důsledku gravitačního zákona vždycky spadne dolů. Slunce vychází každého dne přesně v určeném čase, nikdy se neopozdí. A i v našem těle jsou zakódovány zákony, které řídí naše bytí; když žijeme s těmito zákony v souladu, pak si užíváme toho nejlepšího zdraví. Např. když někdo v noci dostatečně nespí, není pak tělo schopno fungovat na plný výkon. Pokud někdo v ponocování pokračuje, nakonec se jeho tělo unaví a imunitní systém zeslábne natolik, že může přijít nemoc.

Optimální zdraví může být zajištěno a udržováno sledováním osmi jednoduchých zákonů, které vládnou naším zdravím. Tyto zákony můžeme naleznout pod akronymem NEWSTART.

N: Nutrition - výživa

Kvalita zdraví závisí na tom, zda každá buňka našeho těla dostává potřebné živiny, aby mohla správně vykonávat svoji funkci. Staré rčení ostatně říká "jsi tím, co jíš". Potraviny, které jíme, můžeme rozložit do určitých kategorií živin, které zahrnují uhlohydráty, bílkoviny, tuky, vlákninu, vitamíny a minerály - tedy látky, které naše tělo užívá různým způsobem. Uhlohydráty jsou naším nejlepším zdrojem energie. Poskytují našemu tělu potřebné palivo, aby mohlo fungovat. Když jíme uhlohydráty, naše tělo je rozloží na krevní cukr, neboli glukózu, která je vhodným zdrojem energie pro buňky. Existují dva typy uhlohydrátů. Jednak jednoduché uhlohydráty (kterým se běžně říká "cukry"), které mohou být tělem využívány po velmi krátkém trávení a které se rozkládají rychle a poskytují rychlý, ale krátkodobý zdroj energie. K tomuto dojde, sníme-li nějakou sladkost nebo vypijeme sladkou limonádu. Druhým typem uhlohydrátů jsou komplexní uhlohydráty (které jsou také známé pod názvem "škroby"). Ty poskytují trvalý příliv energie po delší dobu. Příkladem mohou být celozrnné obiloviny, luštěniny, zelenina a ovoce. Komplexní uhlohydráty by měly tvořit základ naší stravy.

 

Bílkoviny jsou tvořeny aminokyselinami, které jsou nutné pro růst a obnovu tělních buněk. Bílkoviny se nacházejí ve většině potravin, které jíme, jejich dobrým zdrojem jsou luštěniny a ořechy, které současně neobsahují cholesterol a jen málo saturovaného tuku. Dalším zdrojem energie jsou tuky, ty ale nejsou nejvhodnější. Pouze deset procent tuku se může přeměnit na krevní cukr a sloužit jako zdroj energie. Tuky se naneštěstí v těle snadno ukládají. Většina z nás dobře ví o roli, jakou hrají tuky ve stravě a při vzniku obezity. Strava s vysokým obsahem tuku rovněž vede k srdečnímu onemocnění, mozkovým mrtvicím, vysokému krevnímu tlaku a některým druhům rakoviny. Tuky by měly tvořit jen malé procento z našeho denního kalorického příjmu. Podle americké vlády by z tuků nemělo pocházet více než třicet procent kalorií. Mnozí zdravotníci a vědci zabývající se výživou se pak shodují na tom, že 15-20% kalorií ve formě tuků je lepší prevencí srdečních onemocnění, rakoviny i obezity.

Vláknina je důležitou složkou metabolismu. Běžně o ní uvažujeme, jako o té složce stravy, která vytváří objem. Vláknina pomáhá udržovat normální funkci střev a přispívá k vylučování odpadu z těla. Pomáhá rovněž snižovat hladinu cholesterolu. Vlákninu můžeme naleznout v celých zrnech, ovoci, zelenině a ořeších. Náš průměrný občan konzumuje jenom 17 gramů vlákniny denně, optimální je ale 25-45 gramů. V produktech živočišného původu se žádná vláknina nenachází, je proto nutné konzumovat pestrou skladbu zrnin, zeleniny a ovoce.

Vitamíny a minerály jsou rovněž nutné pro správný metabolismus. Strava, která sestává z širokého spektra potravin, zvláště ovoce, zrnin a zeleniny, poskytuje více než dostatek vitamínů a minerálů pro udržení našeho dobrého zdraví.

Když to všechno shrneme, zdravý životní styl je charakterizován konzumováním pestré skladby přirozených, nerafinovaných potravin, a to v množstvích potřebných pro udržení ideální váhy.

E: Exercise - pohyb

V dnešní společnosti se stáváme stále více usedlejšími, vedeme stále více sedavý život. Dalo by se skoro říct, že se jedná o jakousi "epidemii inaktivity". Zákon pohybu je dalším velmi důležitým zdravotním zákonem, který je dnes běžně přehlížen. Pro naše duševní i tělesné zdraví je velmi užitečné, dokážeme-li si najít skoro každý den nějaký čas na fyzickou aktivitu. Mezi mnoha prospěšnými účinky, které můžeme očekávat, jsou: zvýšený pocit energie, vytrvalosti svalové síly a pružnosti, snížení stresu, snížení rizika rakoviny, snížení hladiny cholesterolu a krevního tlaku, lepší spánek a lepší nálada, pomoc při kontrole váhy.

 

 

W: Water - voda

Naše tělo se skládá asi z 50-65% z vody. Voda hraje v našem těle důležitou roli. Naše tělo soustavně filtruje toxiny, jedovaté látky z těla prostřednictvím ledvin. Voda je ale také důležitá pro naši mluvu, vidění, slyšení a dobré trávení. Naše tělo potřebuje přibližně 7-8 sklenic vody denně, v horkém počasí nebo při zvýšené pohybové aktivitě je to ještě více. Problémem je, že žízeň není naneštěstí příliš dobrým indikátorem potřeby vody. Dobrou praxí je mít v práci po ruce dobrý zdroj vody, tak abyste mohli snadno potřebné množství vypít. Voda je jedním z nejlepších nápojů, protože se snadno vstřebává, zatímco při konzumaci jiných nápojů musí tělo, než dokáže vstřebat vodu, nejprve separovat další látky, které tyto nápoje obsahují.

 

 

S: Sunlight - sluneční svit

Sluneční svit je dalším prvkem, bez kterého se naše tělo neobejde. Abychom přijali dostatečné množství vitamínu D, musíme strávit denně na nepřímém slunečním světle minimálně pět minut denně. Sluneční svit rovněž pomáhá našemu tělu mít zdravější pokožku, zlepšuje funkci imunitního systému a pomáhá také uklidňovat nervy. Příliš mnoho slunce může být na druhé straně nebezpečné. Průměrná osoba se při vystavení ultrafialovým paprskům spálí za pouhých 12 minut. S rozšiřováním ozónové díry se stává důležitějším dobře se před nadbytkem slunečního záření chránit. Toho můžeme dosáhnout používáním opalovacích krémů, přiměřeným oblečením a nošením klobouku.

 

 

T: Temperance - střídmost

Střídmost je slovo, které je běžně špatně chápáno. Ve skutečnosti znamená vystříhání se užívání či styku s věcmi, které jsou škodlivé, a střídmé užívání těch věcí, které jsou dobré. Dokonce i dobré věci, jako jsou například sluneční paprsky nebo zdravá strava, se totiž mohou stát škodlivými, jsou-li užívány v nadbytku. Někteří rádi říkají, že užívají všeho s mírou. Ale užívání produktů, které jsou tělu škodlivé, i když takzvaně s mírou, jedná se např. o drogy nebo alkohol, je velmi nebezpečné. Jejich užívání může vyústit v dopravní nehody, různé nemoci, závislost anebo může dokonce zapříčinit smrt. Je proto důležité vědět, kdy říci "ne" anebo "stačí". Střídmost je důležitým aspektem, chceme-li se stát a chceme-li zůstat zdravými.

 

 

A: Air - vzduch

Vzduch je pro tělo jednou z jeho stálých potřeb. Každá ze 100 triliónů buněk v těle potřebuje kyslík. Dobré držení těla a správné dýchání nám pomáhají získat dostatečné množství čerstvého kyslíku. Aerobní cvičení, jako je např. rychlá chůze, jogging anebo plavání pomohou zlepšit funkci i kapacitu našich plic. Často se domníváme, že dýcháním se nemusíme zabývat, až do té doby, dokud se nevyskytne nějaký respirační problém, jako je např. astma nebo bronchitida, případně vážnější onemocnění, jako je např. rozedma nebo rakovina plic. Většina ekologicky uvědomělých lidí si uvědomuje problém se znečištěním vzduchu a usiluje o přijetí takových opatření, která by nám zajistila čistší vzduch. Co se týká plic, kouření je jednou z nejhorších forem znečištění.

 

 

R: Rest - odpočinek

Uvolnění, odpočinek, spánek, to jsou další podmínky zdravého životního stylu. Zatímco se dnešní život stále zrychluje, je dobré ujistit se, že máme každý den čas na odpočinek, tak aby se napětí ze dne mohlo uvolnit. Pravidelný čas na procházku nebo odpočinek nám pomůže vyrovnávat se se životními nároky lépe. Spánek je základní potřebou, jíž jsme si všichni velmi dobře vědomi. Průměrný dospělý potřebuje denně asi 7-8 hodin dobrého, kvalitního spánku. Příčinami problémů se spánkem může být naše životní prostředí anebo stimulace kávou, černým čajem, colou anebo dalšími povzbuzujícími látkami. Spánek může též narušovat, sníme-li jídlo těsně před uložením se ke spánku.

 

 

T: Trust - víra

Víra v Boha, ale i důvěřování těm, kteří nás obklopují, jsou důležité pro naše emocionální i tělesné zdraví. Ať už to vždycky rádi přiznáváme nebo ne, jsme společenské bytosti, a tak, když jsme s druhými v kontaktu, pomáhá to našemu tělu. Zlaté pravidlo "měj rád bližního svého jako sebe samého" je základem pro náš pocit sebevědomí a sebeúcty.

 

Žitím v souladu s těmito osmi jednoduchými zdravotními zákony budeme schopni radovat se ze života naplno. Naše mysl i naše tělo budou ve výborném stavu a my budeme schopni podávat vrcholné výkony. Uvědomujeme-li si, jak je důležité dát zdraví v životě více prostoru, proč se nepokusit o NEWSTART, nový začátek, právě teď?

Počet přečtení: 3666
Datum: 1. 11. 2004