Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Preventivní a ozdravný program NEWSTART

NEWSTART je program zdravého způsobu života, působící preventivně proti civilizačním chorobám. Již po týdenním pobytu se absolventům snižuje cholesterol v průměru o 0,6 mmol (z výsledků českých pobytů), klesá zvýšený krevní tlak, snižuje se nadváha.
Rubrika: NEWSTART
|
Typ článku: Rady lékaře

V ČR tímto programem již prošly tisíce účastníků. Výborné výsledky jsou také u lidí trpících cukrovkou (viz studie IKEM ve spolupráci s Country Life a Maranatha).  

Know-how pochází ze zahraničí, kde program běží již čtyřicet let. Vláda USA vyčlenila grant na studium tohoto programu, neboť lidé, kteří podle něj žijí, se dožívají v průměru o 7 let déle a jsou nesrovnatelně méně nemocní, než zbytek populace. Program je určen osmi základními body.

Nutrition (výživa): “Jsi tím, co jíš". Zdravý životní styl je charakterizován konzumováním pestré skladby přirozených, nerafinovaných rostlinných potravin, a to v množstvích potřebných pro udržení ideální váhy.

Exercise (pohyb): V dnešní společnosti vedeme stále více sedavý život. Dalo by se hovořit až o "epidemii neaktivity". zákon pohybu je dalším velmi důležitým zdravotním zákonem, který je dnes běžně přehlížen. W ater (voda): Naše tělo potřebuje přibližně 7-8 sklenic vody denně, v horkém počasí nebo při zvýšené pohybové aktivitě je to ještě více. Často opomíjeným přírodním léčebným prostředkem je vodoléčba.

Sunlight (sluneční svit): Sluneční záření je nezbytné pro tvorbu vitamínu D, přispívá ke zdravější pokožce, zlepšuje funkci imunitního systému, uklidňuje nervy atd. Příliš mnoho slunečního svitu však škodí.

Temperance (střídmost): Střídmost znamená úplné vystříhání se užívání či styku s věcmi, které jsou škodlivé (tabák, alkohol, drogy…), a střídmé užívání věcí, které jsou dobré.

Air (vzduch): Správné dýchání nám pomáhá získat dostatečné množství čerstvého kyslíku. Aerobní cvičení, jako je např. rychlá chůze, jogging anebo plavání, pomáhají zlepšit funkci i kapacitu plic. Většina ekologicky uvědomělých lidí si uvědomuje problém se znečištěním vzduchu. Co se týká plic, kouření je jednou z nejhorších forem znečištění.

Rest (odpočinek): Uvolnění a relaxace, pravidelný odpočinek, dostatek spánku, to jsou další podmínky zdravého životního stylu.

Trust (víra): Víra v Boha, ale i důvěřování těm, kteří nás obklopují, jsou předpokladem našeho emocionálního i tělesného zdraví.

Počet přečtení: 4535
Datum: 21. 7. 2004