Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Smysluplnost práce

Viktor Frankl, psychoterapeut a zakladatel logoterapie, který přežil několik koncentračních táborů, jako ústřední poznání svého života udává: Člověk pátrá po smyslu.
|
Typ článku: Články

Úspěšní podnikatelé a angažovaní vedoucí pracovníci vědí, že radost z práce a pracovní výkon stoupají zároveň, když lidé ve své činnosti spatřují smysl.

Smysluplnost práce se opírá o dva pilíře. Cíl úsilí musí být známý a jeho dosažení se má všem vyplatit. Za druhé vyplývá smysl práce z hodnot, které jsou ve firmě definovány a žity. Obojí je stanoveno ve firemním prohlášení. Tam stojí (mělo by stát) všem před očima: Pro co pracujeme?

Má malou vypovídací hodnotu a účinnost, jestliže firmy ve svých prohlášeních píší, že chtějí být největší nebo nejlepší ve svém odvětví. V čem spočívá smysl takového cíle? Komu to přinese užitek? Co je na tom hodnotného? Takováto vyjádření ukazují jen na egocentrický, narcistický obraz firmy o vlastní výkonnosti.

V případě úspěšných firem můžeme při čtení rozlišit, co konkrétně chce firma pro své zákazníky udělat, podobně jako pro zaměstnance. Například Google popisuje účel svého podnikání ve svém prohlášení takto: „Uspořádat informace z celého světa tak, aby byly všeobecně přístupné a užitečné." U úspěšného německého potravinářského řetězce Tegut s více než šesti tisíci zaměstnanci se můžeme dočíst: „Tegut je potravinářská firma, která má za cíl nabízet lidem dobré potraviny a tím přispět k dobrému životu."

Dobrá prohlášení popisují, co firma dělá pro ostatní, a stanovují hodnoty, které platí ve firmě pro všechny a jimiž může být firma poměřována. Podle průzkumů nemá 60 procent firem žádné prohlášení a 80 procent nemá definované žádné hodnoty. Jak chce podnik vytvářet hodnoty bez hodnot? V lidském společenství i v každé organizaci se každý má ptát: „Co krásného a dobrého dělám, aby z toho mohli ostatní profitovat?" Firma, která se snaží být svým zákazníkům a okolí velmi užitečná, si nemusí dělat příliš starostí o zisk.
Nejdůležitější úkol vedení spočívá v tom, aby bylo prohlášení také uvedeno ve firemní realitu a v něm vytyčené hodnoty byly skutečně žity. Pouze když se hodnoty a cíle prohlášení odrážejí v rozhodnutích a chování vedoucích pracovníků, vytváří se důvěra ve firmu ze strany zaměstnanců, zákazníků a všech osob a organizací s firmou spojených. Vzniká však ještě daleko víc, žité hodnoty vytvářejí duchovní klima, které lidi spojuje a posiluje harmonickou spolupráci. Vznikají radost, kreativita a vlastní iniciativa, protože se lidé cítí bezpečně a mají orientaci.

Z knihy F. Assländera a A. Grüna Práce jako duchovní úkol. Vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Počet přečtení: 3139
Datum: 23. 10. 2013