Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Užitečná plynatost

Plynatost (flatulence) sice nemusí pomoci při navazování známosti, ale může zlepšit vaše zdraví! Plynatost je často metlou konzumentů luštěnin. Způsobují ji tři druhy cukrů nacházející se v bobech - stachyóza, verbaskóza a rafinóza - které organismus nedokáže strávit.
|
Typ článku: Články

Protože tyto cukry unikají trávicím enzymům, procházejí neporušeně do tlustého střeva, kde je tráví zde žijící baktérie. Při tomto procesu vytvářejí baktérie plyny, jako je kysličník uhličitý, vodík a někdy metan, které mohou způsobovat určité roztáhnutí tlustého střeva a pocit nepohody - až do té doby, kdy plyny ze střeva odejdou, což může působit často určité rozpaky.

Abychom pochopili, že plynatost může být i užitečná záležitost, musíme se seznámit s některými baktériemi, žijícími v tlustém střevě.

Prospěšné baktérie
V tlustém střevě žije asi 400 různých druhů baktérií, přičemž jejich celkový počet dosahuje biliónů. Většina z těchto baktérií se chová přátelsky. Jsou normální součástí naší fyziologie a v tlustém střevě vykonávají zdraví prospěšné funkce. Například štěpí v tlustém střevě rozpustnou vlákninu a vytvářejí produkty, které mohou pomoci při snižování hladiny cholesterolu v krvi.

Jeden druh baktérií žijících v tlustém střevě se nazývá bifidobaktérie. Někteří vědci jsou přesvědčeni, že tyto baktérie hrají velmi důležitou roli v podpoře správného fungování tlustého střeva a celkové pohody. Na základě těchto poznatků vyvinuli Japonci speciální nápoje, které stimulují růst těchto baktérií.

Kojenci, zejména vyživovaní mateřským mlékem, mají ve svých střevech velké množství bifidobaktérií, což může být jednou z příčin, proč jsou odolnější proti některým infekcím, než děti živené umělou výživou (sunarem). S přibývajícím věkem počet bifidobaktérií v tlustém střevě klesá. Toto zjištění dalo podnět ke zkoumání vztahů mezi jejich počtem a dlouhověkostí. V jednom japonském výzkumu se porovnávalo množství bifidobaktérií u městské populace Tokia a u lidí žijících na venkově v oblastech známých tím, že se jejich obyvatelé dožívají vysokého věku. Lidé žijící na venkově měli ve svých střevech významně více bifidobaktérií než ti, kteří žili v Tokiu.

Bifidobaktérie mohou rovněž pomoci při prevenci některých druhů rakoviny. V jednom pokusu na zvířatech, metodou, která zvyšovala počet bifidobaktérií ve střevě, vznikaly nádory tlustého střeva mnohem méně často (u méně než 50% zvířat) v porovnání s těmi zvířaty, která měla nižší počet bifidobaktérií. U lidí byl zvýšený počet bifidobaktérií spojený se sníženým množstvím karcinogenů ve stolici.

Sója a bifidobaktérie
Jak souvisí sójové boby s příběhem o bifidobakteriích? Sójové boby obsahují značné množství cukrů rafinózy a stachynózy a bifidobaktérie dokáží využívat rafinózu (a asi i stachynózu) jako svůj zdroj výživy. Většina jiných baktérií v tlustém střevě je nemůže využívat vůbec anebo je využívá jen v omezeném rozsahu.

V soupeřícím prostředí tlustého střeva mohou baktérie přežívat, jen když dostávají svůj preferovaný zdroj energie. Je-li v tlustém střevě hojnost rafinózy a stachynózy, bifidobaktérie mají výhodu před ostatními soupeři. Tím, že se zvýší počet bifidobaktérií, můžeme získat některé přímé výhody s tím spojené, k nimž patří snížení rizika rakoviny a dožívání se vyššího věku. Můžeme tím též snížit počet škodlivých baktérií.

Sójové boby jsou tak účinné v podpoře růstu bifidobaktérií, že někteří zdravotní odborníci v Japonsku navrhovali zaměnit v domácnostech běžně používaný cukr za cukry získané ze sójových bobů, čímž se posilní tyto užitečné baktérie. Dokonce i velmi malé množství těchto cukrů - malé na to, aby způsobilo nadýmání a nepohodu - zvyšuje velikost populace bifidobaktérií v tlustém střevě. A i když všechny luštěniny obsahují cukry, které mohou vést k vytváření plynů, sója má oproti ostatním luštěninám více faktorů podporujících bifidobaktérie. To může být další způsob, jak nám asi pomáhají sójové boby chránit se před rakovinou.

Upozorňujeme ale, že některé produkty ze sóji, jako například tofu a fermentované výrobky ze sójových bobů, obsahují o hodně méně těchto cukrů vytvářejících plyny a nezpůsobují tak přítomnost velkého množství bifidobaktérií v tlustém střevě. Chceme-li využít prospěšnost bifidobaktérií naplno, musíme konzumovat také celé sójové boby, sójovou mouku anebo tzv. sójové maso (sójové texturované bílkoviny).

Z knihy Marka a Virginie Messinových "Zdravo jesť, dlho žiť". Vydalo nakladatelství Motých.

Počet přečtení: 5981
Datum: 11. 2. 2006