Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Autismus & schizofrenie

Vědci z University of Florida zveřejnili v časopise Autismus poznatky ze dvou nových studií na zvířatech, které naznačují, že schizofrenie a autismus mohou být ve vztahu k neschopnosti jedince řádně rozložit určitou bílkovinu, která se nalézá v kravském mléku.
|
Typ článku: Články

Trávicí problém může tak ve skutečnosti vést k příznakům onemocnění, o jejichž pozadí se již dlouho diskutuje, prohlásil fyziolog z floridské univerzity dr. J. Robert Cade. K tomu, aby vědci získali definitivní odpověď, je ovšem potřebný ještě další výzkum.

Když není mléčná bílkovina rozložena, vytváří exorfiny, což jsou morfinům podobné látky, které jsou poté přijímány těmi částmi mozku, o kterých se ví, že hrají roli při autismu a schizofrenii, kde způsobují špatnou funkci buněk.

Pokusy na zvířatech naznačují, že na vině je určité postižení střev, jako nefunkční enzym, řídká dr. Cade, jehož tým testuje tuto teorii i u člověka. Předběžné výsledky této studie - která ukázala, že 95% ze všech 81 studovaných autistických a schizofrenních dětí mělo v krvi a v moči stonásobek normálního množství mléčné bílkoviny - byly prezentovány na dvou mezinárodních střetnutích v minulém roce, ale nebyly ještě publikovány.

Když byly tyto děti převedeny na stravu, která neobsahovala mléčné výrobky, u minimálně osmi z každých deseti se přestaly příznaky autismu a schizofrenie projevovat, říká dr. Cade, který je profesorem medicíny a fyziologie na UF College of Medicine a stál mimo jiné i u zrodu sportovních nápojů zn. Gatorade.

"Máme dnes naprostou jistotu, že tyto bílkoviny pronikají do krve i že se dostávají do těch částí mozku, které hrají roli při projevech autismu a schizofrenie", uvedl dr. Cade. Ve studii vypracované na floridské univerzitě injektovali výzkumníci krysám bílkovinu beta-casomorfin-7, která je jednou ze základních složek kravského mléka (je tou složkou, která se sráží při výrobě sýrů). Poté sledovali jejich chování a později zkoumali jejich mozkovou tkáň, aby zjistili, zda se tato látka zde hromadí.

Beta-casomorfin-7 byl zaznamenán ve 32 různých částech mozku, uvedl dr. Cade, včetně oblastí zodpovědných za vidění, slyšení a komunikaci. To by mohlo vysvětlovat několik věcí, které se vyskytují při autismu a schizofrenii, jako jsou halucinace. "Pokud nějaká část mozku vydá kvůli casomorfinu falešný signál, může být důsledkem, že člověk vidí něco, co ve skutečnosti neexistuje; a může docházet k vizuálním či sluchovým halucinacím."

U krys se vyskytovala celá řada projevů po injekci beta-casomorfinu-7, které byly v podstatě totožné s projevy, které bývají zaznamenávány u lidí s autismem či schizofrenií. "Pokud zazvoníte vedle klece na zvonek, krysa se za normálních okolností podívá, odkud zvuk přichází. Avšak krysy po podání casomorfinu se tak nechovají - prostě si zvonku vůbec nevšímaly. To je zajímavé, mnohé matky autistických dětí totiž udávají, že se zdá, jako by děti byly někdy úplně hluché - když na ně mluví, nezdá se, že by slyšely."

Výzkumníci se domnívají, že celý proces začíná ve střevě vstřebáním bílkoviny ze stravy, která ji obsahuje. "Myslíme si, že tento proces je se váže ke tvorbě protilátek ve střevě, když sníte něco, na co jste citliví," uvedl dr. Cade. "Jak schizofrenici, tak autisti mají vysoký výskyt určitých protilátek a rovněž často trpí průjmy, což svědčí o trávicím problému. Myslíme si tedy, že základní postižení je u autismu a schizofrenie ve střevě, kdy postižení jedinci vstřebávají beta-casomorfin-7, který by se normálně (a správně) měl rozložit na jednotlivé aminokyseliny, spíše než na peptidové řetězce spojující až dvanáct aminokyselin.

Přetištěno z časopisu Vital Signs. Více informací na www.autism-diet.com.

Počet přečtení: 6393
Datum: 19. 4. 2007