Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Duševní a duchovní život a tělesné zdraví

Byly uskutečněny výzkumné projekty, při nichž psychologové vyplnili se sledovanými osobami různé dotazníky a sledované osoby určitým způsobem oklasifikovaly. Později se ukázalo, že například úmrtnost na infarkt myokardu se lišila v závislosti na typu osobnosti, na ambicích, na životním stylu.
|
Typ článku: Rady lékaře

Lidé, kteří přehnaně touží po úspěchu, po kariéře a po bohatství, lidé, kteří přespříliš usilují o vyšší postavení, kteří chtějí předstihnout ostatní, tito lidé jsou méně zdraví. Cestu ke zdraví si naopak otvírají lidé, kteří se dokáží radovat z toho, co mají, pro které není rozhodující výše platu, ale rodina, přátelé, příroda.

Každý máme některé vlastností, které bychom rádi změnili. Někdo je od přírody nebojácný, nedělá si starosti, netrpí stresem. To je samozřejmě pro něj dobré. Jiný je od přírody úzkostlivý, trpí obavami. To je pro něj, pro jeho spokojenost, pro jeho zdraví, nevýhodné. Jenže je mu to do určité míry dáno, stejně tak jako je do určité míry dána třeba krása či ošklivost.

Lidé si však mohou ve svůj prospěch vytvářet moudrý životní styl, systém skutečných hodnot, mohou usilovat pouze o skutečně nezbytné věci. Každý potřebujeme přijatelné bydlení, stravu atd. - toto však lze zajistit s poměrně omezenými prostředky. Kdo se dokáže moudře vypořádat s okolnostmi, v nichž žije, se stresem moderní doby, ten je spokojenější a zdravější než ten, kdo chce stále víc.

Bylo by pro většinu z nás dobré, kdybychom dokázali znovu čerpat z náboženství to, co dávalo člověku, který od dětství vyrůstal ve světě, jehož nedílnou součástí byla víra v Boha, který dobré odměňuje a zlé trestá, víra, že křivdy budou napraveny a dobro odměněno. Ani smrt se nejeví hrozná v představě věčného života posmrtného. Víra je dar, který v minulosti lidem umožňoval snáze snášet těžký hmotný život, dar, který je povznášel v očekávání života věčného. Je to dar, který je dnes velkému počtu lidí odepřen. Je zajímavé, že se v poslední době objevily i vědecké výzkumy, které udávají, že modlitba sama nejenže věřícího člověka zklidňuje a pomáhá mu vyrovnat se se svým nitrem, ale dává mu dlouhodobě i lepší naději např. na překonání určité nemoci.

Tomáš Husák, matematik a biolog, přední evropský odborník na zdravou výživu

Počet přečtení: 4330
Datum: 1. 4. 2010