Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Jakým způsobem můžu snížit své riziko onemocnění ledvin?

Velmi mnoho infekčních nemocí způsobuje celoživotní poškození srdce nebo poškození ledvin. S rozvojem poznání o příčinách těchto nemocí, čili s rozvojem hygieny a s dalšími opatřeními proti infekčním nemocem (účinné léky, očkování...), s tím vším četnost a závažnost infekčních nemocí klesá a klesá i množství jimi způsobených trvalých poškození srdce či ledvin.
|
Typ článku: Poradna výživy

Z tohoto důvodu jsou nemoci ledvin jakožto pozdní důsledky infekcí v hospodářsky vyspělých zemích méně časté a v rozvojových zemích častější. Zásluhu na tom má lepší úroveň hygieny a lékařské péče. Jak je tomu však pokud jde o vliv stravy samotné o sobě?

Byly uskutečněny pokusy se zvířaty vystavenými určité zátěži, která může vést k trvalému poškození ledvin. Typickým případem bylo třeba záměrné vyvolání infekční nemoci, jejímž celoživotním důsledkem může být poškození ledvin. Ukázalo se, že pokud strava obsahuje velké množství bílkovin, tak pravděpodobnost celoživotního poškození ledvin je mnohem vyšší, než když strava obsahuje jenom nezbytně nutné množství bílkovin. Pro snížení nebezpečí vzniku nemocí ledvin je tedy vhodná strava, v níž záměrně snížíme množství bílkovin, tedy strava bez masa, mléka a mléčných výrobků, bez vajec, bez luštěnin.

Pokud už nemoc ledvin vznikla, tak ve většině případů nejlepším prostředkem k zastavení či spíše zpomalení jejího postupu, k prodloužení doby, po kterou si nemocný uchová jen málo postižené zdraví, je opět strava, v níž je záměrně snížen podíl bílkovin.

Tomáš Husák, matematik a biolog, přední evropský odborník na zdravou výživu

Počet přečtení: 3953
Datum: 13. 8. 2010