Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Onemocnění ledvin

Všimla jsem si, že od té doby, co jsem onemocněla s ledvinami, jsem ztratila chuť na maso a ryby. Je, vedle nebezpečí přinášeného příliš velkou konzumací bílkovin, ještě něco, co bych o stravě měla vědět?
|
Typ článku: Rady lékaře

Řada pacientů postižených selháváním ledvin sdílí podobnou přirozeně získanou averzi vůči masu a rybám. Zapamatujte si však, že i další výživové faktory jsou pro lidi s onemocněním ledvin důležité.

Stav ledvin zhoršují fosfáty, které se ve vysokých koncentracích nacházejí v mase, mléčných výrobcích, potravinových aditivech a některých limonádách. Omezení fosfátů zpomalilo a zastavilo postup selhávání ledvin u zvířat a zřejmě také u lidí.

Onemocnění ledvin zhoršují vysoká hladina vápníku spolu s vysokou hladinou fosfátů v krvi, zřejmě tím, že dochází k tvorbě vápníkových ložisek v ledvinové tkáni. Můžete si povšimnout podobnosti mezi potravinami s vysokým obsahem fosfátů a vysokým obsahem bílkovin - jedná se v obou případech o potraviny živočišného původu - a očekávat, že vám prospěje omezení příjmu obou těchto složek. Dostupné údaje však naznačují, že hlavní prospěch při změně stravy, ze všech složek námi konzumované potravy, které se pokládají pro ledviny za škodlivé, pochází ze snížení obsahu bílkovin.

Omezení příjmu potravin živočišného původu přináší další důležité prospěšné účinky pro celé vaše tělo. Hladina cholesterolu by měla být odstraněním všech produktů živočišného původu ze stravy udržována na co nejnižší úrovni; nejenom proto, že tak lze zpomalit postup onemocnění ledvin, ale také proto, že cholesterol je škodlivý i pro zbytek vašeho těla. U pacientů se selháváním ledvin je běžnější ateroskleróza a ji doprovázející komplikace, jako jsou srdeční záchvaty a mozkové mrtvice, a to zvláště u těch pacientů, kteří již dosáhli posledního stadia onemocnění a neobejdou se bez umělé ledviny.

Jakmile je osoba poškozena onemocněním ledvin, tělo je do té míry oslabeno, že mnoho systémů začíná selhávat, zvláště systémy, které se zabývají opravou a obranou organismu. Infekce se stávají běžnými, a to zvláště za situace, kdy pacient potřebuje pomoc umělé ledviny. U pacientů s nemocemi ledvin dochází také k větším ztrátám kostní hmoty.

Proto by pacienty se selháváním ledvin a rychle postupujícím selháváním zdraví měla být vysoce ceněna strava, která všemi možnými způsoby nejlépe napomáhá zdraví.

Dr. John A. McDougall

Počet přečtení: 5050
Datum: 10. 4. 2020