Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Školní biojídelny?

Od roku 2000 platí v Itálii zákon vyžadující, aby veškerá jídla nabízená ve školních jídelnách a nemocnicích byla připravována jen z biopotravin. Informoval o tom Tom Václavík z agentury Green Marketing.
Rubrika: BIO
|
Typ článku: Články

Zákon se neodvolává na bezpečnost potravin, ani na ekologické aspekty, ale říká jasně: za účelem propagace ekologického zemědělství a produktů vysoké kvality. Jako každý zákon, i tento má díru: místní zastupitelstva jsou povinna nabídnout bio jídlo, ale starostové, kteří zákon nedodrží, nemohou být potrestáni, takže jen minimální počet samospráv nabízí ve školách bio jídlo a nemocnice jsou výjimkou.

I přesto ale, že počet samospráv dodržujících zákon je malý (asi 500 z 8 100 včetně vesnic), více než čtvrtina italských dětí se stravuje bio. Je to proto, že většina velkých měst zákon dodržuje. Jen v Římě 140 000 školáků obědvá jídlo připravené jen z biopotravin, zdůrazňuje Václavík.

Školní kuchyně jsou z mnoha důvodů nesmírně důležité pro rozvoj ekologického zemědělství. Nejenže propagují kulturu jídla a jeho ekologickou produkci mezi dětmi a jejich rodiči, ale jsou přímo požehnáním pro farmáře; plánování osevního postupu je jednoduché (dlouho dopředu je totiž znám přesný počet strávníků) a množství může být úžasné; dítě sní 100 g jablek denně, ale 140 000 dětí sní 14 tun jablek denně a 70 tun za týden.

Kromě národního zákona vyhlásilo šest regionů svoje vlastní pravidla, čtyři z nich dokonce poskytují dotace samosprávám, které používají alespoň 50 nebo 60 % biopotravin. Jedním z těchto regionů je Region Emilia Romagna. V listopadu 2002 tam zástupce Strany zelených Daniela Guerra prosadila zákon, který požaduje, aby veškerá jídla od jeslí až po základní školy (od 3 měsíců do 10 let) byla připravována 100% z biosurovin a alespoň z 35 % na středních školách, univerzitách a v nemocnicích. Zbytek do 100 % musí být tradiční, místní potraviny nebo pocházející z certifikované integrované produkce.

Jakmile vyprší současné smlouvy, školní jídelny budou muset uzavřít nové a postupně, před začátkem roku 2005, přejít na biosuroviny. V příštím roce tedy jídla pro všech 350 000 dětí v regionu (a 35 000 učitelů a zaměstnanců) budou připravována jen z bioproduktů. Při implementaci zákona se u kulatého stolu sešli zástupci ekologického hnutí, místní zastupitelé, místní sdružení ekologických zemědělců, zpracovatelské firmy a obchodníci. Byla vypracována studie místní produkce a dodavatelských kapacit a ke kulatému stolu přizváni hlavní kateringové firmy.

Consortium-bio (www.consortium-bio.it, sdružení 60 největších firem z oboru biopotravin) nabídlo všem místním zastupitelstvům smluvní program, zajišťující dodávku bio surovin. Poté Consortium-bio rozeslalo informační materiály všem 8 103 italským starostům, ve spolupráci se supermarketem Esalunga rozdalo 1 650 000 pohlednic s předepsanou adresou starostů ("ať žije bio jídlo ve školách"), vložilo 120 000 letáků do ženských časopisů a inzerovalo v denících a časopisech, s požadavkem na starosty, aby neporušovali zákon.

Agris, 21.1.2005

Počet přečtení: 2547
Datum: 13. 2. 2008