Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Absence zbytků reziduí v biopotravinách prospívá

Přínos biopotravin spočívá především v tom, že jsou pěstované ohleduplně k životnímu prostředí a k chovaným zvířatům. Celá řada vědeckých studií však potvrzuje, že mají význam i pokud jde o pozitivní vliv na lidské zdraví, který je daný absencí zbytků umělých pesticidů nebo přídatných látek.
Rubrika: BIO
|
Typ článku: Články

To se týká zvláště více subtilních a hůře měřitelných negativních efektů například na plodnost, hormonální systém a imunitu včetně výskytu alergií.

Velký evropský výzkum Parsifal například zkoumal 14 tisíc dětí v pěti zemích, které žily takovým způsobem života, jenž zahrnuje i stravu z biopotravin. Podle výsledků tohoto sledování se u dětí projevil o 30 % nižší výskyt alergií a ekzémů. Tyto děti měly také nižší index tělesné hmotnosti.

V nedávno ukončené nizozemské studii Koala bylo zkoumáno téměř 3 000 matek a dětí. Vědci se zajímali o jejich výživu, životní styl a výskyty alergií. Mezi dětmi ve věku do 2 let bylo zjištěno, že ty, které konzumovaly více než 90 % bio mléčných výrobků, si daleko méně (až o 30 %) stěžovaly na výskyt ekzémů.

Švédští zemědělci, kteří používají pesticidy, obsahující fenoxykyseliny (MCPA), přenášejí na své děti genetické riziko zvýšeného výskytu rakoviny lymfatických uzlin, leukémie a nádoru mozku.

Zbytky pesticidů mohou i v malých dávkách, které nejsou nebezpečné pro dospělá zvířata, vyvolat trvale změny v chování a nervovém systému (poškození mozku) u právě narozených myší. Mohou také způsobit zvýšenou citlivost jedince na účinek některých chemických látek později v životě.

Počet studií o zdravotním vlivu reziduí umělých chemických látek v potravinách je zatím relativně malý. Dá se však předpokládat, že s rozvojem ekozemědělství zcela jistě poroste.

Lubomíra Chlumská, Country Life

Počet přečtení: 2263
Datum: 14. 10. 2013