Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Je veganská, resp. vegetariánská strava vhodná i pro děti?

Těhotenství, kojenecké období a dospívání jsou klíčové životní etapy, pro něž je charakteristická vysoká poptávka po živinách zajišťujících správný růst.
|
Typ článku: Články

Mnozí zdravotníci si pokládají otázku, zda veganská či vegetariánská strava mohou komplexně splnit tuto podmínku. Někteří nedoporučují se v těchto kritických obdobích takto stravovat.

Jak ovšem ukazují výsledky analýz, jsou tyto obavy do značné míry neopodstatněné. Ve skutečnosti nové studie poukazují na existenci přínosů vyplývajících z dodržování pravidel vegetariánského stravování, a to jak v těhotenství, tak v kojeneckém období, dětství a dospívání.

Jedním z prvních a nejdůležitějších ukazatelů zdraví novorozenců je jejich porodní hmotnost. Nízká a velmi nízká porodní hmotnost souvisí se zvýšeným rizikem výskytu zdravotních problémů nejen v dětství, ale také v dospělosti. (Žádoucí porodní hmotnost by se měla pohybovat mezi 3 100 až 3 600 g.)

Výsledky několika studií přinesly poznatek, že nemluvňata, jež se narodila matkám vegetariánkám nebo vegankám, vážila více než novorozenci porození matkami nevegetariánkami. To potvrzuje skutečnost, že dodržování vegetariánských diet během těhotenství nemá negativní vliv na vývoj plodu. Veganské a vegetariánské diety dodržované během těhotenství tak souvisejí s normální, ne-li vyšší porodní hmotností.

Novorozenci, kteří se rodí matkám vegankám a vegetariánkám, mají navíc méně často nízkou porodní hmotnost. Výsledky jednoho z výzkumů ukázaly, že pouze 2,1% novorozenců matek veganek se narodilo s nízkou porodní hmotností. Děti, které se narodily veganským matkám, tak měly 4,4krát nižší frekvenci nízké porodní hmotnosti ve srovnání s novorozenci matek nevegetariánek.

Nemluvňata, která jsou kojena matkami vegankami a vegetariánkami, se mohou správně vyvíjet za podmínky, že se jejich matky správně stravují.

Hodnocení růstu dětí a dospívajících

Jedním z výzkumů, který je nejčastěji uváděn v souvislosti s vývojem vegetariánských dětí, je studie známá jako The Farm Study. Této studie se zúčastnilo více než 400 veganských dětí mladších deseti let. Většina účastníků byli vegani od narození. Výsledky tohoto výzkumu ukázaly, že hodnoty růstu a tělesné hmotnosti podle věku se u těchto veganských dětí nacházely mezi 25. a 75. percentilem a odpovídaly tak normálnímu vývoji.

Dr. Sabaté a jeho spolupracovníci hodnotili tělesnou hmotnost, růst a index tělesné hmotnosti (BMI) 1 090 adventistických dětí ve věku 6,5 až 18,5 let. Většina z těchto dětí se stravovala laktoovovegetariánsky. Autoři dospěli k závěru, že děti, které dodržují pravidla zdravého životního stylu – podobně jako ty, které byly hodnocené v tomto výzkumu – dosahují správného růstu.

Dr. Nathan se spolupracovníky dospěl ke stejnému závěru. Během experimentu srovnávali padesátku britských vegetariánských dětí ve věku 7-11 let s padesáti nevegetarianskými dětmi ze stejné věkové skupiny. Autoři konstatovali, že vegetariánské děti „rostly přinejmenším stejně rychle jako děti, které jedly maso“.

Vegetariánské děti jsou štíhlejší

Výsledky obou těchto výzkumů přinesly také poznatek, že vegetariánské dětí bývají vyšší a štíhlejší než jejich nevegetariánští vrstevníci.

Dr. Hebbelinck v další studii hodnotil tempo růstu dvaaosmdesáti vegetariánských dětí a teenagerů ve věku 6 až 17 let. Zjistili, že i když teenageři vegetariáni dosahovali nižšího růstu a měli nižší tělesnou hmotnost než referenční populace, jejich tempo růstu a dospívání bylo v normě. Kromě toho konstatovali, že „vegetariáni vykazovali menší tloušťku kožní řasy než nevegetariáni. Vegetariáni měli sice ve srovnání s referenční populací horší výsledky testů zdatnosti (síly), ale lepší výsledky zátěžových (kardiorespiračních) testů.“

Jak ukazují výsledky těchto výzkumů, veganské a vegetariánské děti vykazují řádný tělesný růst a optimální tělesnou hmotnost. Dodržování pravidel vegetariánských diet v období dětství a dospívání s sebou nese mnohé potenciální přínosy – např. do určité míry chrání před nadváhou a obezitou.

Dr. Sabaté v dalším svém výzkumu zjistil, že vegetariánští chlapci vážili ve srovnání s nevegetariánskými chlapci (přestože byli v průměru o 1,6 cm vyšší) o 1,27 kg méně. Podobně dívky na vegetariánské stravě vážily o 1,16 kg méně ve srovnání s dívkami nevegetariánkami. Tohoto výzkumu se zúčastnilo více než 2 000 dětí a teenagerů ve věku 6,5-18,5 roku.

Obdobné výsledky byly získány i ve výzkumech provedených u studentů středních škol. Procento vegetariánských studentů s nadváhou a obezitou činilo 27,3%, kdežto u nevegetariánů dosáhlo hodnoty 33,8%.

Potenciální dodatečné přínosy

V období dospívání dochází k dynamickému růstu jak děvčat, tak chlapců.

Dr. Perskyová spolu s kolegy z Chicaga vyhotovila zprávu ze zajímavé analýzy dospívajících vegetariánek a nevegetariánek. Vědci srovnávali koncentraci hormonů, okamžik výskytu první menstruace a jiné údaje u dívek z těchto dvou nutričních skupin. Nezjistili žádný rozdíl, týkající se průměrného věku, ve kterém dochází k první menstruaci (12,4 let u obou skupin). U vegetariánek byla zjištěna vyšší koncentrace hormonu DHEAS ve folikulární a luteální fázi. Vědci předpokládají, že tyto hormony sehrávají roli ochrany před výskytem rakoviny prsu.

I když vyvozování věrohodných závěrů pouze na základě jednoho výzkumu není možné, výsledky zveřejněné dr. Perskyovou poukazují na potenciální dodatečné přínosy, vyplývající z vegetariánského stravování v období dospívání.

Závěr

Veganští a vegetariánští kojenci, děti a teenageři vykazují podobné růstové trendy jako jejich nevegetariánští vrstevníci. Novorozenci, kteří se narodí matkám vegankám nebo vegetariánkám, mívají o něco vyšší porodní hmotnost a méně často se rodí s nízkou porodní hmotností. Veganská a vegetariánská dieta se jeví být vhodná pro dosažení normálního růstu, a to i v obdobích kojenectví a dospívání. Ve srovnání s nevegetariánskými dětmi bývají vegetariánské děti méně často obézní.

Z knihy Romana Pawlaka Jsem máma, a jsem vegetariánka. Vydaly Prameny zdraví.

Počet přečtení: 2099
Datum: 17. 9. 2018