Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Vegetariánská strava a deprese

Když doktor Dean Ornish začal zkoumat způsob, jak může zdravá vegetariánská strava odvrátit kardiovaskulární onemocnění, které je v Americe nejčastější příčinou předčasných úmrtí, mnozí se domnívali, že vegetariánská strava by mohla být příčinou depresí a úzkosti.

Vzhledem k tomu, že vegetariáni patří v americké společnosti k menšině, převládal názor, že vegetariánské návyky snižují možnost sociálního začlenění a naopak zvyšují úzkost z „přísné životosprávy“, je-li strava méně chutná či méně uspokojující.

Aby doktor Ornish a jeho kolegové zjistili, zda jsou tyto předpoklady oprávněné, zkoumali dvě skupiny lidí – jedna podstupovala „léčbu“ vegetariánskou stravou a druhá, „nevegetariánská“, byla kontrolní. Každý účastník před studií i po její realizaci vyplnil dotazník, který se týkal psychických problémů. Měl v něm hodnotit vlastní stupeň úzkosti, deprese, nespavosti a neschopnosti prožívat radost (anhedonie). Výsledky z těchto čtyř oblastí byly přepočítány na index psychických problémů jednotlivých účastníků průzkumu.

Mnohé překvapilo, že po roce to byla skupina s vegetariánskou stravou, která se cítila lépe i duševně. Zaznamenala pokles deprese a úzkosti, méně problémů se stresem a zlepšení mezilidských vztahů.

Mnozí se mylně domnívají, že zdravější životní styl a zvláště vegetariánství, je připraví o radost ze života. Pravý opak je pravdou. Existuje stále více důkazů o tom, že vegetariáni mají větší radost ze života, a dokonce i bohatší společenský život, než měli dříve. Navíc se zjistilo, že deprese a úzkost se u vegetariánů v porovnání s ostatní populací vyskytují méně často.

Ukázka z knihy dr. Neila Nedleyho „Život bez deprese“, kterou lze objednat na adrese www.a-o.cz.

Počet přečtení: 5210
Datum: 3. 5. 2009