Všechny články
Recepty
Strava
Vztahy
Zdraví
Životospráva
Další...
Nemoci

Židé objevují veganskou stravu

Jaké je hlavní město veganství? Britský list The Guardian uvádí, že je to Tel Aviv.
|
Typ článku: Články

Židé, kteří chtějí při stravovaní dodržovat kašrut, stále častěji dávají přednost zcela rostlinné stravě. „Izraelské veganské hnutí zaznamenalo, že se k němu, vedle jeho většinově sekulární progresivní základny, přidávají stoupenci z náboženštější části společnosti, a společně tak ze země vytvářejí jedno z míst, kde je nejjednodušší být veganem,“ píše se v nedávném článku.

Horlivost pro rostlinnou stravu mezi praktikujícími židy povzbuzují někteří náboženští učenci a rabíni, podle nichž je konzumování masa neslučitelné s židovskou identitou v moderním světě. „Svět se změnil. Nemáme na výběr. Musíme se stát vegany. Žádné maso není košer,“ říká vůdčí postava veganského hnutí v Izraeli Asa Keisar, absolvent ultraortodoxní ješivy. Veganství podle něj odpovídá smyslu Tóry, která zakazuje krutost vůči zvířatům a „nechce, aby lidé maso jedli… v judaismu máme ohledně jedení masa možná tisíc pravidel“. A ta jsou tak přísná, že jsou dnes téměř nesplnitelná. Zvíře např. nemá být usmrceno před zraky jiného. Veganství je podle něj nejjednodušší cestou, jak se proti Tóře v tomto bodě neprovinit.

V září více než sedmdesát rabínů z celého světa podepsalo deklaraci nabádající židy, aby přešli na veganskou stravu, jelikož v dnešní době nemůže být za košer považován žádný produkt, který vzešel z „procesu, který zahrnuje neobyčejnou krutost a barbarství vůči životu zvířat“. Mezi signatáři je i bývalý vrchní rabín Irska David Rosen, který říká: „Zahrada Eden, která byla ideální společností, byla společností vegetariánskou. Adam a Eva byli vegani.“

Vedle veganů existuje rostoucí počet rabínů, kteří propagují mírnější vegetariánství. Patří k nim i známý bývalý vrchní britský rabín Jonatan Sack.

V izraelské populaci za poslední léta vzrostl počet veganů na pět procent, což je nejvíce na světě. Je zde na pět stovek restaurací, které jsou čistě veganské nebo nabízejí veganské menu. Vegani využívají i toho, že např. košer fastfoody nabízejí náhražky mléka, jelikož skutečné mléko se nesmí jíst současně s masem. Mandlové či rýžové mléko lze už koupit v téměř každém koloniálu.

Podle článku v The Guardian, s přihlédnutím k jiným zdrojům

Počet přečtení: 1475
Datum: 12. 8. 2019